Meny

FemSeven Sequi

FemSeven Sequi är hormonplåster som används för hormone replacement therapy (HRT) av kvinnor i övergångsåldern. De verksamma ämnena i plåstren är estradiol (ett östrogenhormon) och levonorgestrel (ett progesteronhormon). Dessa kvinnliga hormoner tas upp i blodet via huden, vilket har en gynnsam effekt på övergångsbesvären. FemSeven Sequi plåster kan endast fås på recept.

Vad är FemSeven Sequi?

FemSeven Sequi är hormonplåster som används för hormone replacement therapy (HRT) av kvinnor i övergångsåldern. De verksamma ämnena i plåstren är estradiol (ett östrogenhormon) och levonorgestrel (ett progesteronhormon). Dessa kvinnliga hormoner tas upp i blodet via huden, vilket har en gynnsam effekt på övergångsbesvären. FemSeven Sequi plåster kan endast fås på recept.

För vad används medicinen?

Under övergången (i genomsnitt från det 45e levnadsåret) sjunker östrogenhalten i kvinnokroppen. Det kan förorsaka olika besvär, såsom:

 • Blodvallningar;
 • Humörsvängningar;
 • Torr vagina;
 • Sömnproblem;
 • Nattsvett;
 • Benskörhet;
 • Depression, lättretlighet.

Genom hormone replacement therapy kompletteras underskottet av östrogener så att besvären avtar. FemSeven Sequi plåster är framförallt lämpliga för kvinnor som har sin livmoder i behåll och fortfarande menstruerar (oregelbundet).

Hur använder du FemSeven Sequi?

En ask FemSeven Sequi innehåller två sorters plåster. Plåstren med etiketten 'fas 1' (estradiol) använder du under de första två veckorna i cykeln. Därefter går du över till fas 2 plåster (estradiol och levonorgestrel), som du använder under de sista två veckorna i cykeln. Det är ingen stoppvecka vid användningen av plåstren. Dock uppträder en bortfallsblödning under den sista veckan i cykeln. I bipacksedeln läser du precis hur du ska fästa plåstren på huden.

Dosering

Om inte läkaren bestämmer annorlunda, är den vanliga doseringen av FemSeven Sequi som följer:

 • Vuxna kvinnor: fäst 1 plåster på huden en gång i veckan.

Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Under behandlingen med FemSeven Sequi plåster kan du få besvär av biverkningar, såsom:

 • Hudirritation på det ställe där du har fäst plåstret;
 • Illamående;
 • Huvudvärk;
 • Kramp i benen;
 • Fasthållande av vätska;
 • Mellanblödningar eller vaginala flytningar;
 • Spända eller ömmande bröst.

Dessa besvär upphör i regel eller någon tid. Är detta inte fallet för dig, ta då kontakt med läkaren. Läs före användning bipacksedeln. Du informeras i denna om allvarliga biverkningar, såsom cancer och trombos. Hormone replacement therapy ger en lätt ökad risk för uppkomsten av dessa åkommor.

När får du inte använda detta läkemedel?

FemSeven Sequi är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte hormonplåstren om du:

 • Är överkänslig för estradiol, levonorgestrel eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Lider eller har lidit av bröstcancer eller en annan form av cancer som är känslig för östrogener;
 • Har besvär av oförklarliga vaginala blödningar eller onormal tillväxt av livmoderslemhinnan;
 • Har eller har haft trombos eller en blod- eller leversjukdom.

Lider du av en annan åkomma eller använder du mediciner, rådgör då med läkaren om du får använda FemSeven Sequi.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Finns det chans att du fortfarande är fruktsam, använd då inte FemSeven Sequi under en graviditet eller vid amning. Obs: plåstren är inte lämpliga som antikonceptionsmedel! Använd om så är nödvändigt ett kompletterande preventivmedel. Det finns inga varningar vad beträffar bilkörning eller användningen av alkohol.

Patientinformation
Tillbaka till toppen