Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Finasterid

Finasterid minskar det manliga könshormonet testosterons verkan. Detta hormon gör blandannat så att mäns prostata växer sig större. Prostatan är en körtel som ligger under urinblåsan. Blir prostatan för stor kan den komma att trycka mot urinblåsan, vilket skapar problem med kissning. Finasterid ser till att prostatan krymper så att dessa besvär upphör eller minskar.

Vad är Finasterid?


Finasterid minskar det manliga könshormonet testosterons verkan. Detta hormon gör blandannat så att mäns prostata växer sig större. Prostatan är en körtel som ligger under urinblåsan. Blir prostatan för stor kan den komma att trycka mot urinblåsan, vilket skapar problem med kissning. Finasterid ser till att prostatan krymper så att dessa besvär upphör eller minskar.

Vad används detta läkemedel för?


Läkare ordinerar Finasterid vid kissproblem som uppstått som följd av godartad prostataförstoring. Denna åkomma kallas ibland även bph (benign prostatahyperplasi). De kissproblem som kan uppstå vid bph är bland andra:

 • Frekvent kissnödighet (även om natten);
 • Inkontinens eller svårighet att sluta kissa;
 • Småkissningar och mycket droppande efteråt;
 • Avbruten eller svag urinstråle;


Kissproblem till följd av förstorad prostata är vanligt bland äldre. Finasterid förminskar prostatan så att urinblåsan för större utrymme, så att urinen lättare kan flyta igenom den.

Hur använder du Finasterid?


Ta Finasteridtabletten med lite vätska vid en fast tidpunkt. Tabletterna är förpackade som en kalenderkarta så det blir svårt att glömma ta en tablett. Det kan dröja (2 till 6 månader) innan man märker av medicinens verkan. Fortsätt ändå ta Finasterid dagligen. Kontakta läkare om kissproblemen ändå inte minskat efter några månader. Har du glömt att ta Finasterid kan du ändå göra detta, förutom om det redan är dags för nästa dos. Ta aldrig en fördubblad dos för att kompensera för en missad.

Dosering


Ordinerar läkaren inte annat är den gängse doseringen följande:

 • Vuxna män: 1 tablett på 5 mg en gång om dan.


Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar


Under Finasteridbehandlingen kan man ibland besväras av biverkningar, bland andra följande:

 • Minskad sexlust, erektionsstörning eller andra sexuella störningar;
 • Smärta i testiklarna;
 • Svullna eller ömmande bröst.


Rådfråga läkare om du drabbas svårt av dessa eller andra biverkningar. I bipacksedeln finns en komplett översikt av eventuella biverkningar.

När får du inte använda Finasterid?


Medicinen Finasterid är inte lämpad för alla. Ta inte detta läkemedel ifall du:

 • Är överkänslig mot Finasterid eller annat förekommande hjälpämne;
 • Är kvinna;
 • Försöker göra din partner gravid. Finasterid når även ut i sperman.


Denna medicin kan orsaka svåra avvikelser hos ett ofött barn. Kvinnor som är eller försöker bli gravida bör därför inte komma i kontakt med detta läkemedel genom oskyddat könsumgänge.
Finasterid kan hamna i växelverkan med andra läkemedel. Läkarna känner till vilka mediciner det rör sig om. Ange därför alltid vilken mer medicinering du tar. I bipacksedeln finns vidare information om kontraindikationer, växelverkningar och andra anmärkningar.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol


Finasterid är inte ämnat för kvinnor. Gravida kvinnor bör inte komma i kontakt med denna medicin.

Denna medicin har inga anmärkningar gällande trafiksäkerhet eller alkoholintag.

Patientinformation
Tillbaka till toppen