Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Flixotide (Flutide)

Flixotide (Flutide) skyddar luftvägarna mot överretning. Dess aktiva ämne fluticason tillhör medicingruppen kortokosteroider, även kallade binjurebarkhormon. Denna medicin stävjar överkänslighetsreaktioner i luftvägarna och är antiinflammatorisk. Flixotide (Flutide) sugs in antingen med den bifogade inhalatorn (Evohalern) eller en diskus. Denna medicin kan enbart beställas med läkarrecept.

Vad är Flixotide (Flutide)?

Flixotide (Flutide) skyddar luftvägarna mot överretning. Dess aktiva ämne fluticason tillhör medicingruppen kortokosteroider, även kallade binjurebarkhormon. Denna medicin stävjar överkänslighetsreaktioner i luftvägarna och är antiinflammatorisk. Flixotide (Flutide) sugs in antingen med den bifogade inhalatorn (Evohalern) eller en diskus. Denna medicin kan enbart beställas med läkarrecept.

Vad tas medicinen mot?

Flixotide (Flutide) gör så att luftvägarna reagerar lindrigare på retningar såsom rök, husdjurspäls, kalluft eller fysisk ansträngning. Detta förebygger andnöd. Läkare ordinerar detta luftvägsskydd vid astma, kol (kroniska, obstruktiva lungsjukdomar) och andra luftvägsbesvär. Flixotide (Flutide) är endast förebyggande och hjälper inte vid akut andnöd. För det behöver du luftvägsvidgande inandningsmedicin.

Hur tas Flixotide (Flutide)?

Flixotide (Flutide) levereras som inandningssprej eller inandningspulver. Sprejen tas med den bifogade Evohalern - en inhalator som sprejar in en dos Flixotide (Flutide) när du andas in. Inandningspulvret tar du med hjälp av en diskus - en apparat som avger en pulverdos som du därpå inandas. Håll andan under några sekunder efter insuget för att förhindra att det aktiva ämnet blir utandat direkt. Läs om hur Evohalern och diskusen används i bipacksedeln. Skölj munnen efter att du tagit Flixotide (Flutide) för att undvika biverkningar i munhålan. Tar du även luftvägsvidgare bör du andas in den medicinen innan du tar Flixotide (Flutide). Luftvägsvidgaren öppnar upp luftvägarna så att Flixotide (Flutide) når lungorna lättare.

Dosering

Flixotide (Flutide) finns i styrkorna 50, 100, 125, 250 och 500 mikrogram. Läkare vet vilken variant som passar dej bäst. Ordinerar läkare inte annat är den sedvanliga Flixotide (Flutide)-doseringen:

  • Vuxna och barn: Inandas den ordinerade dosen två gånger dagligen.

Flixotide (Flutide) på 250 och 500 mikrogram är olämpligt för barn. Avvik inte från den ordinerade doseringen, och läs bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Detta läkemedel kan orsaka biverkningar, såsom:

  • Svampinfektion i mun eller svalg;
  • Ömmande tunga eller svidande hals;
  • Heshet;
  • Äcklig smak i munnen.

Skölj munnen eller borsta tänderna efter intag för att få bort eventuella medicinrester, för att biverkningar inte ska uppstå. Du kan läsa mer om biverkningarna i bipacksedeln.

När kan detta läkemedel inte tas?

Läkemedlet Flixotide (Flutide) är inte lämpat för alla. Ta inte denna medicin om du:

  • Är överkänslig mot fluticason eller annat förekommande hjälpämne;
  • Lider av tuberkulos;
  • Har en virusinfektion.

Rådfråga läkare om ifall Flixotide (Flutide) är lämpligt för dig om du lider av andra hälsoproblem. Flixotide (Flutide) har växelverkan med andra mediciner, bland andra vissa svampbekämpningsmedel. Ange vid beställning vilka läkemedel du tar så att läkaren kan räkna med dessa.

Graviditet / trafiklämplighet / alkohol

Ta endast Flixotide (Flutide) om läkare ordinerat detta ifall du är gravid eller ammar. Denna medicin har inga varningar gällande trafiklämplighet eller alkoholintag.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare

Dr. H.K. Benkert

Allmänläkare

Dr. P. Mester

Allmänläkare
Tillbaka till toppen