Meny

Flomaxtra XL

Flomaxtra XL är en alfablockerare vars aktiva ämne är tamsulosinhydroklorid. Detta ämne blockerar alfareceptorerna i prostatans muskelvägg. Detta läkemedel ordineras människor som lider av förstorad prostata. Att ta Flimaxtra XL gör bland annat så att prostatans och blåshalsens muskelväggar lättare slappnar av. Därmed kan urinen lättare flyta igenom, och urinblåsans förträngning minskar.

Vad är Flomaxtra XL?

Flomaxtra XL är en alfablockerare vars aktiva ämne är tamsulosinhydroklorid. Detta ämne blockerar alfareceptorerna i prostatans muskelvägg. Detta läkemedel ordineras människor som lider av förstorad prostata. Att ta Flimaxtra XL gör bland annat så att prostatans och blåshalsens muskelväggar lättare slappnar av. Därmed kan urinen lättare flyta igenom, och urinblåsans förträngning minskar.

Vad används medicinen för?

Flomaxtra XL tas uteslutande av män. Medicineringen anpassas efter behandlingen av godartad prostatahyperplasi. Med åldern förstoras prostatan ofta, nåt som äldre män ofta erfar. Växer prostatan sig större kan detta medföra kissproblem - exempelvis att det är svårt att börja kissa, svårt att kissa, att det droppar mycket efteråt eller att det känns som om blåsan inte helt tömts. Blåsan trycks på, vilket ger en känsla av att man fortfarande behöver kissa fast det inte är så.

Hur använder du Flomaxtra XL?

Svälj Flomaxtra XL som helhet. Finhacka, tugga eller mal inte tabletten. Flomaxtra XL är tabletter med förlängd utsöndring. Detta innebär att en konstant mängd avsöndras till blodet under hela dan. En glömd dos kan fortfarande tas under samma dag, men ta aldrig en dubbel dos för att kompensera för en utebliven. Överflödigt bruk av Flomaxtra XL kan leda till lågt blodtryck. Den som råkat överdosera råds därför att kontakta läkare eller apotekare.

Dosering

Den gängse doseringen är 1 tablett om dan. Ta Flomaxtra XL-tabletten efter frukost eller efter dans första måltid.

Biverkningar

Även om de flesta inte drabbas kan läkemedlet Flomaxtra XL medföra biverkningar, exempelvis:

  • Yrsel, särskilt när man just sätter eller reser sig.
  • För lågt blodtryck (framförallt när man reser sig från liggande läge)
  • Sömnighet

När får du inte använda detta läkemedel?

Flomaxtra XL bör inte tas i följade fall:

  • Vid allergi eller överkänslighet mot det aktiva ämnet tamsulosinhydroklorid eller annan förekommande beståndsdel. Läs mer om alla dessa ämnen i bipacksedeln.
  • Vid allergi eller överkänslighet mot andra alfablockerare.
  • Vid yrsel till följd av blodtrycksfall när man sätter sig eller reser sig snabbt.

Bipacksedeln har en komplett översikt.

Bilkörning / alkohol

Detta läkemedel kan påverka trafiklämpligheten eller förmågan att styra maskiner. Detta beror på att vissa människor blir yra av att ta Flomaxtra XL. Minska alkoholintaget under behandlingen med Flomaxtra XL, då det annars kan förstärka biverkningarna.

Patientinformation
Tillbaka till toppen