Flukonazol

Flukonazol är ett antisvampmedel. Det verksamma ämnet med samma namn Flukonazol försvagar cellväggen i vissa svampar och jästsorter varigenom de dör. Flukonazol kan uteslutande fås på recept.

Vad är Flukonazol?

Flukonazol är ett antisvampmedel. Det verksamma ämnet med samma namn Flukonazol försvagar cellväggen i vissa svampar och jästsorter varigenom de dör. Flukonazol kan uteslutande fås på recept.

För vad används medicinen?

Läkare föreskriver Flukonazol vid vaginala svampinfektioner (candida albicans) eller vid svampinfektioner på eller i andra delar av kroppen. En svampinfektion i vaginan förorsakar en ökning av vaginala flytningar (vit flytning) och är ofta förenad med klåda i vaginan och/eller en kliande, svidande eller smärtsam känsla i blygdläpparna. Flukonazol når svampinfektionen via blodet och åstadkommer en snabb läkning inifrån. Besvären minskar vanligtvis inom två dagar.

Hur använder du Flukonazol?

Kapseln Flukonazol ska intas i sin helhet med tillräckligt mycket vätska. Om du inte kan eller vill svälja kapseln, kan du öppna denna och blanda innehållet med t.ex. lite vaniljkräm eller yoghurt. Inta kapslarna vid en fast tidpunkt. Det spelar ingen roll om du gör det före eller efter måltiden. Föreskriver läkaren Flukonazol för flera dagar, fullfölj då hela kuren. Märker du inte någon förbättring efter sju dagar, rådfråga då läkaren.

Dosering

Om läkaren inte råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Flukonazol för behandlingen av en vaginal svampinfektion som följer:

  • Kvinnor från 18 år: engångsbruk av 1 kapsel à 150 mg.

För andra åkommor gäller en annan dosering. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Läkemedel kan ibland ge biverkningar. De biverkningar som eventuellt kan förekomma vid användningen av Flukonazol är bl.a.:

  • Huvudvärk;
  • Mag-tarmbesvär (illamående, kräkning, buksmärta eller diarré);
  • Yrsel;
  • Hudutslag på grund av överkänslighet, med eller utan röda fläckar eller en röd hud.

En fullständig översikt över de möjliga biverkningarna hittar du i bipacksedeln. Upplever du häftiga eller långvariga biverkningar, rådfråga då läkaren.

När får du inte använda detta läkemedel?

Flukonazol är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna antisvampmedicin om du:

  • Är överkänslig för Fluconazol eller för andra mediciner av typen azoler (t.ex. mikonazol eller itraconazol);
  • Är överkänslig för ett av de använda hjälpämnena i kapslarna;
  • Är gravid;
  • Använder mediciner med namnet terfenadin eller cisaprid.

Överlägg med läkaren om du tryggt kan inta Flukonazol om du lider av hälsoproblem. Använder du vidare andra mediciner, uppge då detta till läkaren. Flukonazol har en växelverkan med olika läkemedel, såsom vissa sömnmedel, epilepsimediciner och kalciumhämmare. Läkaren vet vilka medicinkombinationer som kan ge eventuella problem.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Flukonazol får inte användas under en graviditet. Ammar du, överlägg först med läkaren om användningen av detta läkemedel.

I princip har Flukonazol inte något inflytande på din reaktionsförmåga. En enstaka gång uppträder biverkningar som yrsel. Delta inte i trafiken om du har besvär av detta.

Du får vid användningen av detta läkemedel äta och dricka allt.

Patientinformation
Tillbaka till toppen