Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Fluvastatin

Fluvastatin (verksamt ämne: fluvastatin) hör till gruppen statiner: medel som sänker kolesterolhalten och halten av andra fetter i blodet, varigenom risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar. Du kan köpa Fluvastatin på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att i ditt namn ordna det hos ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult för dig med en legitimerad EU-läkare.

Vad är Fluvastatin?

Fluvastatin (verksamt ämne: fluvastatin) hör till gruppen statiner: medel som sänker kolesterolhalten och halten av andra fetter i blodet, varigenom risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar. Du kan köpa Fluvastatin på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att i ditt namn ordna det hos ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult för dig med en legitimerad EU-läkare.

Vad används medicinen för?

Läkare föreskriver Fluvastatin för behandling av en förhöjd kolesterolhalt. En för hög kolesterol- och fetthalt i blodet ökar risken för åderförkalkning, och därmed risken för vissa hjärt- och kärlsjukdomar, såsom hjärtinfarkt eller trombos. Fluvastatin sköter om att levern producerar mindre kolesterol. Härigenom minskar fetthalten i blodet. Detta läkemedel föreskrivs också preventivt till människor som har ökad risk att få en hjärt- eller kärlsjukdom, t.ex. om de har högt blodtryck eller lider av diabetes.

Hur använder man Fluvastatin?

Inta tabletten Fluvastatin utan att tugga på den. Det är bäst att inta tabletten på kvällen: levern producerar på natten den mesta kolesterolen. Måste du inta denna medicin två gånger om dagen, då sväljer du tabletten på morgonen och på kvällen. Läkare föreskriver detta läkemedel för det mesta i kombination med en kolesterolsänkande diet. Det är viktig att du fortsätter att följa kostråden under behandlingen.

Dosering

Fluvastatin finns att få i olika styrkor. En läkare avgör vilken styrka du ska använda. Om inte en läkare föreskriver annorlunda, är den brukliga startdoseringen av Fluvastatin som följer:

  • Vuxna: 20 till 80 mg per dag, beroende på kolesterolhalten.
  • Barn från 9 år: 20 mg per dag.

En läkare kan anpassa doseringen efter behov. Fluvastatin är inte lämplig för barn under 9 år. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Du kan under behandlingen med denna medicin få besvär av biverkningar, såsom:

  • Mag- tarmbesvär, såsom illamående, förstoppning, väderspänningar eller diarré;
  • Huvudvärk;
  • Sömnproblem.

Upplever du häftiga biverkningar, överlägg då med en läkare. I bipacksedeln finns en fullständig översikt över de eventuella biverkningarna.

När ska du inte använda detta läkemedel?

Fluvastatin är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

  • Är överkänslig för det verksamma ämnet fluvastatin, eller för ett av de använda hjälpämnena;
  • Lider av eller har lidit av en leversjukdom.

Har du andra hälsoproblem, är du äldre än 70 år eller dricker du mycket alkohol, fråga då en läkare om du får använda Fluvastatin. Fluvastatin har en växelverkan med olika andra mediciner. Informera en läkare alltid om din medicinering. I bipacksedeln finner du mer information om kontraindikationerna, växelverkan och andra varningar.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd inte Fluvastatin om du är gravid eller ammar. Fluvastatin påverkar inte din bilkörning. Var försiktig med alkohol. Sprit kan framkalla eller försvåra biverkningarna av denna medicin.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen