Fucidin

Fucidin är ett antibiotikum att användas på huden. Det verksamma ämnet fusidinsyra dödar bakterier på huden som förorsakar en infektion. Detta läkemedel är receptbelagt.

Vad är Fucidin?

Fucidin är ett antibiotikum att användas på huden. Det verksamma ämnet fusidinsyra dödar bakterier på huden som förorsakar en infektion. Detta läkemedel är receptbelagt.

För vad används medicinen?

Fucidin används vid bakteriella hudinfektioner. Läkare föreskriver salvan eller krämen bland annat vid följande åkommor:

  • Inflammerad hud på grund av olika orsaker, med åtföljande svullnad, smärta, rödhet och ibland varbildning;
  • Inflammerat eksem;
  • Impetigo (en hudinfektion där det är tal om en röd blåsa med gul sårskorpa, för det mesta runt näsan och munnen, ibland också på bålen);
  • Bölder.

Fucidin sköter om att bakterierna som förorsakar infektionen dör, så att huden kan läkas. Infektionstecknen avtar redan inom ett par dagar.

Hur använder man Fucidin?

Fucidin kan fås både i krämform och som salva. Applicera produkten med ett tunt lager på de angripna ställena. Rengör huden innan du lägger på salvan eller krämen och avlägsna försiktigt eventuell lösa hudflikar och sårskorpor. Använd inte salvan på öppna sår. Krämen är däremot lämplig för detta. Lägg eventuellt en steril kompress över den behandlade huden. Undvik kontakt med ögonen och tvätta händerna direkt efter att du fört på medicinen. En läkare avgör hur länge du ska fortsätta att använda medicinen.

Dosering

Om inte en läkare föreskriver annorlunda, är den vanliga doseringen av Fucidin som följer:

  • Smörj in den infekterade huden en till två gånger om dagen med ett tunt lager Fucidin salva eller kräm.

Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Fucidin tolereras av de flesta människor utan problem. En enstaka gång uppträder biverkningar; som t.ex.:

  • En brännande, stickande eller skärande känsla på de ställen där produkten har lagts på;
  • Klåda på de behandlade ställena;
  • Torr hud;
  • Hudirritation på de ställen där produkten har lagts på.

Får du mycket besvär av dessa eller andra biverkningar, ta då kontakt med en läkare. I bipacksedeln finner du mer information om de eventuella biverkningarna av denna medicin.

När ska/får du inte använda detta läkemedel?

Fucidin är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

  • Är överkänslig för fusidinsyra eller ett av de använda hjälpämnena.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd Fucidin uteslutande efter samråd med en läkare om du är gravid eller ammar. Det finns inga varningar för denna medicin vad beträffar bilkörning eller konsumtion av alkohol.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen