Meny

Furosemid

Furosemid är ett diuretika - ett vätskedrivande läkemedel. Dess aktiva ämne furosemid gör så att mer vatten och salt följer med urinen. På så vis avlägsnas överflödig fukt. Läkemedlet kan vara ett bra hjälpmedel för att gå ner i vikt. Om du vill göra en förfrågan på Furosemid, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Furosemid?

Furosemid är ett diuretika - ett vätskedrivande läkemedel. Dess aktiva ämne furosemid gör så att mer vatten och salt följer med urinen. På så vis avlägsnas överflödig fukt. Läkemedlet kan vara ett bra hjälpmedel för att gå ner i vikt.

Om du vill göra en förfrågan på Furosemid, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vätskedrivande medicin

Furosemid är ett diuretika som används som vätskedrivande läkemedel. Det ger ökad produktion av urin och ges för både akut (vid exempelvis ödem) och som långtidsbehandling (vid hjärtsvikt). I allmänhet kan vätskedrivande medel som Furosemide leda till en förlust av kaliumjoner, därför ges det främst som tilläggsmedicinering.

Diuretika

Diuretika läkemedel är ett urindrivande medel som leder till ökad urinproduktion. Diuretika läkemedel finns i 3 huvudgrupper:

 • Loopdiuretika som används i första hand vid hjärtsvikt och vid övervikt;
 • Tiaziddiuretik som främst används vid högt blodtryck;
 • Kaliumsparande diuretika som tas vid behandling med loop- eller tiaziddiuretika som gör att man får rubbningar i saltbalansen. Med detta sparar man kalium och andra salter.

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar Furosemide bland annat vid hjärtsvikt, ödem eller vissa njursjukdomar. Dessa åkommor medför att mer fukt stannar kvar, vilket exempelvis kan leda till:

 • Svullna ben, vrister och fötter;
 • Andnöd;
 • Viktökning.

Furosemid gör så att den överflödiga fukten snabbt lämnar kroppen så att dessa besvär avtar. Denna medicin används även mot högt blodtryck. Fuktminskningen gör så att blodtrycket sjunker, vilket är bättre för hjärtat och blodkärlen.

Furosemid som bantningsmedel

Vid övervikt kan överflödigt vatten lagras i kroppen. Detta kan orsaka uppsvälldhet. Därför kan Furosemide hjälpa som ett hjälpmedel vid viktnedgång. Dessa vätskedrivande tabletter gör att man kissar mycket och därmed förlorar vattenvikt. Fettförbränning tar tid och det krävs uthållighet, men genom att förlora vattenvikt kan en mer effektiv viktminskning uppnås.

Hur använder man Furosemid?

Ta helst Furosemid-tabletten på tom mage om morgonen, en halvtimma innan frukost. Svälj tabletten otuggad med lite vatten. Ta tabletten vid 15:00 mitt på dan ifall det är för att minska nattlig andnöd. Undvik att ta medicinen efter klockan 17:00 för att undvika att ofta behöva kissa under natten.

Furosemid dosering

Furosemid finns tillgängligt i förpackningar med 84 tabletter på 40 mg. En läkare avgör vilken dosering som bäst passar besvären. De gängse riktlinjerna för dosering för vuxna är:

 • Startdosering: 20-80 mg om dan (beroende på besvär).
 • Underhållsdosering: 20-40 mg var eller varannan dag.

Inta aldrig över 1500 mg Furosemid om dan. För barn gäller avvikande doseringsinstruktioner. Håll fast vid den ordinerade doseringen, och läs igenom bipacksedeln i förväg.

Furosemid biverkningar

Precis som andra mediciner kan Furosemid medföra biverkningar, fastän alla inte drabbas. De biverkningar som kan uppstå är bland andra:

 • Huvudvärk;
 • Muntorrhet, törst;
 • Yrsel.

De biverkningar som främst uppstår under behandlingens inledningsfas avtar och försvinner oftast av sig själva. Rådfråga läkare om biverkningarna består eller är allvarliga. I bipacksedeln finns mer information i ämnet.

När får man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Furosemid är inte lämpat för alla. Ta inte denna medicin ifall du:

 • Är överkänslig mot furosemid eller annat förekommande hjälpämne;
 • Lider av blodbrist;
 • Lider av en svår leveråkomma;
 • Lider av anuri (att njurarna ej producerar urin);
 • Lider av brist på kalium eller natrium i blodet;
 • Ammar.

Den som lider av andra hälsoproblem eller även tar andra mediciner bör rådfråga en läkare om Furosemid kan tas.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta detta läkemedel om du är gravid endast om en läkare ordinerat detta. Ta inte Furosemid ifall du ammar. Detta läkemedel kan påverka reaktionsförmågan. Bege dig inte ut i trafiken om du drabbas. Alkohol kan förstärka detta läkemedels biverkningar. Drick ingen eller måttligt med starkdryck.

Köpa vätskedrivande medicin online

Observera: beställ inte Furosemid utan vidare på vilken webbsajt som helst.
Furosemid är ett receptbelagt vätskedrivande läkemedel och kan inte beställas utan en läkares ordinering.

Via Dokteronline.coms online läkartjänst kan du beställa reglerad Furosemid i Sverige.

Vi är aktiva sedan år 2003 och utmärker oss tack vare vårt professionella arbetssätt.

Dokteronline.com är aktiva sedan år 2003 och vi utmärker oss tack vare vårt professionella arbetssätt. Vi kan sätta dig i kontakt med en legitimerad läkare online och då du kan göra en förfrågan på Furosemid. Om läkaren godkänner din förfrågan skickar hen ett recept till ett apotek som sedan fraktar medicinen till dig. Enkelt, smidigt och diskret.

Patientinformation
Tillbaka till toppen