Meny

Fusidinsyra

Fusidinsyra är ett antibiotikum. Fusidinsyra ögondroppar dödar bakterier i ögat som förorsakar en ögoninflammation. På så sätt minskar ögonbesvären till följd av infektionen. Om du vill göra en förfrågan på Fusidinsyra, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Fusidinsyra?

Fusidinsyra är ett antibiotikum. Fusidinsyra ögondroppar dödar bakterier i ögat som förorsakar en ögoninflammation. På så sätt minskar ögonbesvären till följd av infektionen.

Om du vill göra en förfrågan på Fusidinsyra, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

En bakteriell ögoninflammation drabbar för det mesta bindhinnan, slemhinnan som täcker ögonvitan och insidan av ögonlocken. Symptom som hör till en bakteriell ögoninfektion är bland annat:

 • Rött, irriterat öga;
 • Smärtsamt öga;
 • Tårande öga;
 • Varbildning i ögat varigenom ögonlocken ibland klibbar igen.

Fusidinsyra dödar organismen som förorsakar ögoninflammationen. På så sätt minksar besvären snabbt. Fusidinsyra ögondroppar kan även användas vid bakteriella infektioner i hornhinnan, ögonlocken eller tårkanalerna.

Hur används Fusidinsyra ögondroppar?

Tvätta händerna innan du droppar i Fusidinsyra ögondroppar. Se till att flaskan inte kommer i direkt kontakt med ögat. Använd ögondropparna så här:

 • Böj huvudet bakåt;
 • Dra underögonlocket något neråt så att det uppstår en slags ränna;
 • Droppa en droppe i rännan;
 • Stäng ögat och tryck med pekfingret på tårkanalen i hörnet av ögat i två minuter, så att tårkanalen stängs. På så sätt kan medicinen tränga riktigt in i ögat.

Tvätta händerna direkt efter användning. Bär du kontaktlinser, använd då dessa inte under behandlingen. I bipacksedeln hittar du mer information om användning av Fusidinsyra ögondroppar.

Dosering

Såvida inte läkaren ordinerar annat, är den vanliga doseringen:

 • Vuxna och barn: droppa 1 droppe i det angripna ögat två gånger om dagen.

Så fort besvären försvunnit, ska du fortsätta använda medicinen ytterligare två dagar. Det minskar risken för att infektionen kommer tillbaka. Märker du ingen förbättring inom fem dagar? Rådgör då med läkaren. Läs bipacksedeln före användning.

Biverkningar

Fusidinsyra ögondroppar kan ge biverkningar. Det handlar då om besvär såsom:

 • Irritation (rodnad, klåda eller stickande känsla) i det behandlade ögat;
 • Tillfälligt suddig syn efter att du tagit ögondroppen.

Rådgör med läkaren om du har svåra biverkningar eller biverkningar som inte står med i bipacksedeln.

När får du inte använda detta läkemedel?

Fusidinsyra ögondroppar är inte lämpliga för alla. Använd inte ögondropparna om du:

 • Är överkänslig för fusidinsyra eller ett av de använda hjälpämnena.

Meddela vid din beställning om du har hälsobesvär eller använder andra mediciner i ögat. Läkaren vet om du får använda Fusidinsyra ögondroppar.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd Fusidinsyra ögondroppar endast i samråd med läkaren om du är gravid eller ammar. Efter att du tagit ögondropparna kan du få besvär av tillfällig suddig syn. Delta inte i trafiken så länge du inte ser tydligt. Det gäller inga varningar angående alkoholbruk.

Tillbaka till toppen