Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Galvus

Galvus (Vildagliptin) är ett oralt läkemedel som används till att behandla personer med typ 2-diabetes. Det används till att reglera blodsockernivån, ofta i kombination med andra typer av blodsockersänkande läkemedel, såsom sulfonylurea och metformin.

Vad är Galvus?

Galvus (Vildagliptin) är ett oralt läkemedel som används till att behandla personer med typ 2-diabetes. Det används till att reglera blodsockernivån, ofta i kombination med andra typer av blodsockersänkande läkemedel, såsom sulfonylurea och metformin.

Hur fungerar Galvus?

Typ 2-diabetes är ett tillstånd där bukspottskörteln inte producerar tillräckligt med insulin för att reglera mängden glukos i blodet, eller insulinet som produceras inte verkar effektivt. Vildagliptin, den aktiva substansen, är en dipeptidylpeptidas 4-hämmare (DPP-4-inhiberare). Den blockerar kroppens nedbrytning av inkretinhormoner, som frigörs efter att man har ätit och stimulerar insulinproduktionen. Ett ökat antal inkretinhormoner innebär att bukspottskörteln stimuleras att framställa mer insulin, som svar på den höga blodglukosnivån. Men om blodglukosnivån däremot är låg, fungerar inte vildagliptin. Vildagliptin bidrar även till att minska mängden glukos som levern producerar, genom att höja insulinnivån och minska glukagonmängden. Båda dessa processer bidrar till att sänka blodglukosnivån och på så sätt reglera typ 2-diabetes.

Hur tar man Galvus

Galvus är ett receptbelagt läkemedel, och det är viktigt att du följer din läkares anvisningar. Svälj tabletterna med ett glas vatten. De kan tas med eller utan mat.

Dosering

En typisk dos är 50 mg om dagen. Försök att ta den vid samma tidpunkt varje dag. Om du har föreskrivits 100 mg om dagen, ta en 50 mg tablett på morgonen och den andra på kvällen. Om du missar en dos Galvus, ska den tas så snart du kommer ihåg. Ta inte en dubbel dos.

Har Galvus några biverkningar?

Precis som med alla läkemedel, är Galvus förknippat med vissa biverkningar.

Vanliga symtom som kan förekomma efter att man har tagit Galvus inkluderar:

  • Huvudvärk

  • Viktökning

  • Yrsel

  • Svaghetskänsla

När är det inte säkert att ta Galvus?

Galvus är känt för att interagera med vissa andra läkemedel, så det är ytterst viktigt att upplysa din läkare om alla läkemedel som du tar, inklusive receptfria eller örtmediciner.

Galvus är inte lämpligt för patienter med typ 2-diabetes, som även har lever- eller njurproblem, eller hjärtsvikt. Det är inte säkert för patienter med diabetiskt ketoacidos eller typ 1-diabetes. Det ska även undvikas om du har en känd allergi mot något av hjälpämnena som listas på förpackningens sida.

Graviditet/Amning/Alkohol /Bilkörning

Tala med din läkare om du är gravid, eller planerar att bli gravid medan du tar Galvus, eftersom det inte är lämpligt att ta under graviditeten. Det är ännu inte känt om Galvus kan överföras till bröstmjölken och påverka barnets hälsa.

Medan du tar Galvus, är det viktigt att noga följa din dietists råd, i synnerhet beträffande alkohol.

Det är säkert att köra och sköta tunga maskiner efter att ha tagit Galvus, även om försiktighet uppmanas om du erfar yrsel.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen