Meny

Glucophage

Glucophage sänker blodets glukoshalt. Därmed lindras de symptom som för högt blodsocker innebär och förebyggs de kroppsskador som högt blodsockervärde kan medföra. Glucophage ordineras ofta vid diabetes typ 2. Om du vill göra en förfrågan på Glucophage, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Glucophage?

Glucophage sänker blodets glukoshalt. Därmed lindras de symptom som för högt blodsocker innebär och förebyggs de kroppsskador som högt blodsockervärde kan medföra. Glucophage ordineras ofta vid diabetes typ 2.

Om du vill göra en förfrågan på Glucophage, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Diabetes typ 2, även kallad sockersjuka, är en åkomma där musklerna och levern är mindre känsliga för insulins verkan. Därmed måste bukspottkörteln producera mer insulin, vilket inte alltid lyckas. Följden blir att socker från mat inte omsätts väl. Därmed stiger blodsockerhalten, vilket orsakar besvär som törst, muntorrhet, kissnödighet och trötthet. I långa loppet är för högt blodsocker skadligt för blodkärlen och organen. Svåra komplikationer kan uppstå. Glucophage sänker blodets glukos(socker)mängd så att symptomen lindras och risken för komplikationer stävjas.

Hur använder du Glucophage?

Glucophage går att köpa i olika styrkor. Läkaren avgör vilken styrka som passar dig. Ta Glucophagetabletten under eller efter måltid, då det sänker risken för magbesvär. Tugga inte tabletten, utan svälj den hel med lite vatten.

Dosering

Ordinerar läkaren inte annat är den gängse inledande doseringen av Glucophage följande:

  • Vuxna: 1 tablett på 500 mg eller 850 mg två till tre gånger om dagen. Maximidoseringen per dag är 3 x 1000 mg.
  • Barn på mellan 12 och 18 år: tablett på 500 mg eller 850 mg en gång om dagen. Maximidoseringen per dag är 2000 mg fördelat på 2 till 3 doseringar.

Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Behandlas du med Glucophage kan du bland annat drabbas av följande biverkningar:

  • Bukbesvär (illamående, diarré, kräkning, magknip, minskad aptit);
  • Smakstörningar.

Kontakta läkare om du drabbas svårt av dessa eller andra biverkningar. Läs mer i ämnet i bipacksedeln.

När får du inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Glucophage är inte lämpat för alla. Ta exempelvis inte denna medicin ifall du:

  • Är överkänslig mot metformin eller annat förekommande hjälpämne;
  • Lider av njur-, hjärt- eller leveråkomma eller en svår infektion;
  • Är uttorkad;
  • Lider av okontrollerad diabetes och/eller ketoacidos;
  • Dricker mycket alkohol.

Rådfråga en läkare om du kan ta Glucophage ifall du har andra hälsoproblem. Rådfråga dessutom en läkare först ifall du tar ytterligare mediciner. Glucophage kan nämligen hamna i växelverkan med andra läkemedel. Läs mer om dess kontraindikationer, växelverkningar och andra anmärkningar i bipacksedeln.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta Glucophage om du är gravid eller ammar endast om läkare ordinerat detta. Denna medicin sänker blodsockerhalten och kan därför ibland orsaka synproblem (suddig syn). Bege dig inte ut i trafiken om du drabbas av detta. Drick ingen alkohol under behandlingen med denna medicin. Alkohol kan i kombination med Glucophage förorsaka svåra biverkningar (mjölksyreacidos).

Patientinformation
Tillbaka till toppen