Meny

Grazax

Grazax är ett immunterapeutiskt medel: en medicin som gör kroppen mindre känslig mot särskilda ämnen. Detta läkemedel innehåller ett gräspollenallergiframkallade extrakt (timotejgräs). Grazax ser till att kroppen långsamt vänjer sig vid detta ämne och därmed inte får en minskad allergisk reaktion mot det. Denna metod kallas immunterapi. Grazax finns endast tillgängligt mot recept.

Vad är Grazax?

Grazax är ett immunterapeutiskt medel: en medicin som gör kroppen mindre känslig mot särskilda ämnen. Detta läkemedel innehåller ett gräspollenallergiframkallade extrakt (timotejgräs). Grazax ser till att kroppen långsamt vänjer sig vid detta ämne och därmed inte får en minskad allergisk reaktion mot det. Denna metod kallas immunterapi. Grazax finns endast tillgängligt mot recept.

Vad tas medicinen mot?

Immunterapi med Grazax passar bra vid gräspollenallergi (hösnuva), som bland annat medför följande besvär:

 • Nysanfall, rinnande näsa eller nästäppa (nässlemhinneinflammation);
 • Inflammerade, kliande, svidande, tåriga och/eller röda ögon;
 • Klåda och/eller hudutslag;
 • Andnöd och/eller astmaanfall.

Hur tas Grazax?

Börja helst ta Grazax fyra månader innan hösnuvesäsongen inleds. Placera tabletten under tungan och låt den smälta. Svälj inte under första minuten efteråt. Efter att du tagit tabletten måste du dröja minst fem minuter innan du äter eller dricker nåt. Grazax måste tas långvarigt: en behandling tar mellan tre till fem år. Under denna period kommer besvären att avta. Rådfråga din läkare om du inte märkt av nån förbättring efter två år.

Dosering

Ifall din läkare inte ordinerar annat är den vanliga doseringen av Grazax:

 • Vuxna och barn på över 5 år: låt 1 tablett dagligen smälta under tungan.

Avvik inte från den ordinerade doseringen, och läs bipacksedeln innan du tar medicinen.

Biverkningar

Tar du Grazax kan du bland annat drabbas av följande biverkningar:

 • Förkylning;
 • Besvär som påminner om en allergisk reaktion - exempelvis infektion i mun, hals, ögon eller öron, rinnande näsa, nysningar, hostningar, (kliande) hudutslag, tung- eller läppsvullnad;
 • Huvudvärk;
 • Magtarmsbesvär;
 • Feber.

Dom flesta biverkningarna är övergående. Besväras du av svåra biverkningar, exempelvis svår kvävning eller ansiktssvullnader bör du rådfråga läkare. I bipacksedeln hittar du en fullständig översikt av möjliga biverkningar.

När kan detta läkemedel inte tas?

Då läkemedlet Grazax inte lämpar sej för alla bör du inte ta det om du:

 • Är överkänslig mot ett förekommande (hjälp)ämne;
 • Lider av besvär som gör att ditt immunförsvar inte är fullt dugligt;
 • Lider av cancer eller nån form av svår astma;
 • Lider av allvarlig muninflammation;
 • Nyligen har dragit ut en tand eller (hos barn) bytt tänder. Använd då inte Grazax under den vecka det tar för munnen att läka.

Rådfråga din läkare om bruket av Grazax om du är allergisk mot fisk eller om du tidigare fått en allergisk reaktion på en injektion med gräspollenextrakt. Grazax har växelverkan med vissa läkemedel, så ange alltid vilka mediciner du tar så läkaren kan ta med detta i räkningen.

Graviditet / trafikduglighet / alkohol

Inled ingen Grazax-behandling om du är gravid. Blir du gravid under kurens gång behöver du rådfråga läkare om behandlingens fortsatta gång. Rådfråga även läkare om du vill ta Grazax under amning. Denna medicin har inga varningar gällande trafikduglighet eller alkoholintag.

Patientinformation
Tillbaka till toppen