Meny

Gynest

Gynest är en kräm som bekämpar vaginala övergångsbesvär. Det verksamma ämnet i Gynest kräm är estriol, ett östrogenhormon. Läkare använder Gynest kräm som hormone replacement therapy (HRT), en behandling där underskottet av hormoner kompletteras med ett hormonpreparat. Denna metod kallas också för hormone replacement therapy eller kort och gott hormonterapi. Gynest kräm kan endast fås på recept.

Vad är Gynest kräm?

Gynest är en kräm som bekämpar vaginala övergångsbesvär. Det verksamma ämnet i Gynest kräm är estriol, ett östrogenhormon. Läkare använder Gynest kräm som hormone replacement therapy (HRT), en behandling där underskottet av hormoner kompletteras med ett hormonpreparat. Denna metod kallas också för hormone replacement therapy eller kort och gott hormonterapi. Gynest kräm kan endast fås på recept.

För vad används medicinen?

Under övergången producerar kvinnokroppen allt mindre östrogenhormoner. Härigenom kan slemhinnan i vaginan bli tunnare. Detta förorsakar vaginala besvär, såsom:

 • Torr vagina;
 • Klåda, ont eller irritation i vaginan;
 • Ont vid sexuellt umgänge;
 • Återkommande svampinfektioner;
 • Återkommande blåskatarr.

Gynest kräm kompletterar mängden östrogenhormoner i vaginan. På så sätt kan slemhinnan återställas och minskar besvären.

Hur använder du Gynest kräm?

Gynest kräm levereras tillsammans med praktiska engångspåstrykare. Du kan lätt fylla dem med den rätta dosen kräm. I bipacksedeln läser du hur du med hjälp av påstrykaren lägger på krämen i vaginan. Använd Gynest helst på kvällen när du går och lägger dig. Krämen kan då inverka hela natten. Använd om så önskas ett trosskydd för att skydda dina underkläder för eventuella fläckar. För det mesta måste du i början använda krämen varje dag. Så fort som besvären avtar, kan du lägga på krämen mindre ofta. Rådgör efter tre månader med läkaren om behandlingen kan avslutas.

Dosering

Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Gynest kräm som följer:

 • Vuxna kvinnor: stryk på en gång om dagen 1 dos kräm i vaginan. Efter förbättring av besvären gå över till en underhållsdosering av 1 dos kräm två gånger i veckan.

Avvik inte från den rekommenderade doseringen och läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Vid användningen av Gynest kräm kan du få besvär av biverkningar, såsom:

 • Klåda eller irritation i vaginan;
 • Mellanblödningar eller vaginala flytningar.

Rådfråga läkaren om du har mycket obehag av dessa eller andra besvär. Mer information om biverkningarna läser du i bipacksedeln. I denna varnas du också för allvarliga biverkningar såsom cancer eller trombos. Hormonterapi ger en lätt ökad risk för dessa åkommor.

När får du inte använda detta läkemedel?

Gynest är inte för var och en ett lämpligt läkemedel. Använd inte den vaginala krämen om du:

 • Är överkänslig för estriol eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Har eller har haft bröstcancer eller en annan sorts östrogenkänslig cancer;
 • Lider eller har lidit av trombos eller en emboli, eller har större risk för detta;
 • Har besvär av oförklarliga vaginala blödningar eller onormal tillväxt av livmoderslemhinnan;
 • Lider av en blod- eller leversjukdom.

Rådgör med läkaren om du får använda Gynest om du har andra hälsoproblem eller om du använder mediciner.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd inte Gynest vaginalkräm om du är gravid eller ammar. Det finns inga restriktioner för denna medicin vad beträffar bilkörning eller användningen av alkohol.

Patientinformation
Tillbaka till toppen