Gyno-Daktarin

Gyno-Daktarin är speciellt utvecklat för att bekämpa svampinfektioner i vaginan. Det verksamma ämnet mikonazol dödar olika sorters svampar och jästsorter. Då Gyno-Daktarin används lokalt, angriper den infektionen direkt på det rätta stället. Besvären upphör vanligtvis inom några dagar. Gyno-Daktarin kan uteslutande fås på recept.

Vad är Gyno-Daktarin?

Gyno-Daktarin är speciellt utvecklat för att bekämpa svampinfektioner i vaginan. Det verksamma ämnet mikonazol dödar olika sorters svampar och jästsorter. Då Gyno-Daktarin används lokalt, angriper den infektionen direkt på det rätta stället. Besvären upphör vanligtvis inom några dagar. Gyno-Daktarin kan uteslutande fås på recept.

För vad används medicinen?

Läkare föreskriver Gyno-Daktarin vid vaginala svampinfektioner. Denna åkomma drabbar många kvinnor och ger symptom som en ökning av vaginala flytningar och klåda eller irritation i och runt vaginan. En vaginal svampinfektion kan uppstå om balansen mellan svampar och jästsorter är rubbad i vaginan. Detta kan t.ex. förorsakas av menstruationen, av trosskydd, eller användningen av tvål i vaginan. Gyno-Daktarin dödar jästsorter och svampar och åstadkommer att besvären på så sätt upphör.

Hur använder du Gyno-Daktarin?

Gyno-Daktarin kan fås som vaginal kapsel och som kräm. Krämen förs in i vaginan med hjälp av den medlevererade engångs-applikatorn. Krämen kan även användas för att behandla besvär av klåda och/eller smärta på utsidan av vaginan. Kapseln ska du föra in med ett finger så djupt som möjligt i vaginan. Använd Gyno-Daktarin helst på kvällen före sängdags. Krämen och kapseln kan då inverka hela natten. Fullfölj den föreskrivna kuren helt och hållet, även om besvären redan har upphört. I bipacksedeln läser du mer om användningen av Gyno-Daktarin. Obs: mikonazol kan till 3 dagar efter användning angripa gummit i kondomer och pessariums, varigenom dessa snabbare spricker!

Dosering

Om läkaren inte råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Gyno-Daktarin som följer:

  • Gyno-Daktarin kräm: under 10 dagar före sängdags ska 1 dos kräm föras in i vaginan.
  • Gyno-Daktarin vaginal kapsel: engångsbruk av 1 kapsel à 1200 mg ska föras in i vaginan.

Rådfråga läkaren om dina besvär inte har minskat efter sju dagar. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Gyno-Daktarin kräm och vaginala kapslar tolereras i allmänhet utan problem. En enstaka gång kan biverkningar uppträda, såsom:

  • En svidande känsla eller klåda i vaginan strax efter införandet av produkten;
  • Huvudvärk.

Överlägg med läkaren om du har väldigt mycket besvär av detta eller andra besvär. Mer information om eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln.

När får du inte använda detta läkemedel?

Gyno-Daktarin är inte för alla en lämplig medicin. Använd inte detta antisvampmedel om du:

  • Är överkänslig för mikonazol eller för en av de övriga använda beståndsdelarna.

Använder du vidare andra läkemedel, fråga då läkaren om dessa har en växelverkan med Gyno-Daktarin.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Du kan utan fara använda denna medicin om du är gravid eller ammar. Gyno-Daktarin har inte något inflytande på din reaktionsförmåga. Gyno-Daktarin kräm och kapsel tjänar till behandling av vaginala svampinfektioner. Du kan här fördelaktigt och diskret beställa online Gyno-Daktarin. Det finns inga varningar vad beträffar användningen av alkohol.

Patientinformation
Tillbaka till toppen