Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Gyno Mikonazol

Gyno Mikonazol är ett antisvampmedel som speciellt har utvecklats för användning i vaginan. Det verksamma ämnet i Gyno Mikonazol är mikonazol. Denna medicin dödar diverse sorters svampar och jästsorter, som candida albicans: den viktigaste förorsakaren av en vaginal svampinfektion. Gyno Mikonazol bekämpar infektionen snabbt och effektivt. Inom två dagar minskar besvären. Gyno Mikonazol kan bara fås på recept.

Vad är Gyno Mikonazol?

Gyno Mikonazol är ett antisvampmedel som speciellt har utvecklats för användning i vaginan. Det verksamma ämnet i Gyno Mikonazol är mikonazol. Denna medicin dödar diverse sorters svampar och jästsorter, som candida albicans: den viktigaste förorsakaren av en vaginal svampinfektion. Gyno Mikonazol bekämpar infektionen snabbt och effektivt. Inom två dagar minskar besvären. Gyno Mikonazol kan bara fås på recept.

För vad används medicinen?

Gyno Mikonazol används för behandling av en vaginal svampinfektion. Denna åkomma förorsakar besvär som en ökning av vaginala flytningar och klåda eller irritation i och runt vaginan. En vaginal svampinfektion förorsakas ofta av jästsorten candida albicans. Denna förekommer av naturen på huden, men kan under vissa omständigheter börja förökas snabbt och därigenom ge besvär. För att förekomma en infektion är det bättre att inte tvätta vaginan med tvål. Undvik också trosskydd eller underkläder av syntetiskt material. Detta förekommer att balansen mellan svampar, jästsorter och bakterier rubbas i vaginan.

Hur använder du Gyno Mikonazolnitrat?

Gyno Mikonazolnitrat finns att få som vaginal kräm. Krämen kan du med hjälp av den medlevererade engångs-applikatorn föra in i vaginan, såsom förklaras i bipacksedeln. Använd Gyno Mikonazol helst på kvällen före sängdags. Krämen kan då inverka hela natten. Har du mycket besvär av klåda på blygdläpparna, då kan du smörja in lite Gyno Mikonazol kräm. Fullfölj den föreskrivna kuren helt, även om besvären redan har upphört. Obs: Mikonazol kan till 3 dagar efter användning angripa gummit i kondomer och pessariums, varigenom dessa fortare spricker!

Dosering

Om läkaren inte bestämmer annorlunda, är den vanliga doseringen av Gyno Mikonazolnitrat som följer:

  • Kvinnor från 16 år: För in 1 dos kräm i vaginan under 10 dagar före sängdags.

Rådfråga läkaren om dina besvär efter sju dagar inte har minskat. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Gyno Mikonazol kräm ger vanligtvis inga eller nästan inga biverkningar. En enstaka gång kan lindriga besvär uppträda, såsom:

  • En svidande känsla eller klåda i vaginan strax efter applicerandet av produkten;
  • Huvudvärk.

Mer information om de eventuella biverkningarna finner du i bipacksedeln.

När får du inte använda detta läkemedel?

Gyno Mikonazol är inte för alla en lämplig medicin. Använd inte detta antisvampmedel om du:

  • Är överkänslig för mikonazol eller för en av de övriga använda beståndsdelarna.

Använder du vidare andra läkemedel, uppge detta då till läkaren. Denna vet vilka mediciner som har en växelverkan med Gyno Mikonazolnitrat.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Du kan utan problem använda denna medicin om du är gravid eller ammar. Gyno Mikonazol påverkar inte din reaktionsförmåga. Det finns inte några varningar beträffande konsumtionen av alkohol.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare

Dr. H.K. Benkert

Allmänläkare

Dr. P. Mester

Allmänläkare
Tillbaka till toppen