Meny

Imodium

Imodium är ett diarrémedel. Det verksamma ämnet loperamid sörjer för att avföringen hålls kvar i tarmarna, varigenom mer vätska avlägsnas och avföringen blir fastare. Imodium finns att tillgå i olika varianter och är lämpligt för behandling av akut kronisk diarré hos vuxna och barn från 8 års ålder. Imodium finns att köpa på apoteket. Du kan även ge Dokteronline.com i uppdrag att ordna detta i ditt namn på ett registrerat EU-apotek.

Vad är Imodium?

Imodium är ett diarrémedel. Det verksamma ämnet loperamid sörjer för att avföringen hålls kvar i tarmarna, varigenom mer vätska avlägsnas och avföringen blir fastare. Imodium finns att tillgå i olika varianter och är lämpligt för behandling av akut kronisk diarré hos vuxna och barn från 8 års ålder. Imodium finns att köpa på apoteket. Du kan även ge Dokteronline.com i uppdrag att ordna detta i ditt namn på ett registrerat EU-apotek.

Vad används produkten för?

Diarré kan ha flera orsaker, såsom en virusinfektion, att man ätit skämd mat (resediarré), stress eller nervositet. Dessa typer av diarréer är mestadels tillfälliga och kallas även akuta diarréer. Diarréer kan även vara långvariga och ofta återkommande. I så fall är det fråga om kronisk diarré. Symptomen på (rese-, akut och kronisk) diarré är bland annat:

  • Magkramper;
  • Gaser i magen;
  • Vattnig avföring;
  • Uppblåst känsla i magen.

Imodium hjälper till att lindra diarrébesvären. Medlet hämmar de peristaltiska rörelserna i tarmarna, så att avföringen inte lämnar kroppen så snabbt. Mag-tarmsystemet fungerar normalt igen varigenom symptomen snabbt minskar. Imodium verkar snabbt: Inom några timmar minskar diarrén. Detta minskar risken för uttorkning (förlust av viktiga salter, socker och vätska).

Hur används och doseras Imodium?

Läkemedlet finns i två varianter: Imodium Kapsyler och Imodium Munsönderfallande tabletter. De munsönderfallande tabletterna innehåller samma dosering som kapsylerna (2 mg loperamid per kapsyl/tablett) och de har en frisk myntasmak och kan lätt intas utan vätska. Idealiskt på resa eller för personer som har svårt för att svälja en kapsyl. Dosering:

  • Vuxna: ta två kapsyler eller två munsönderfallande tabletter vid akut diarré, ta sedan efter varje lös avföring 1 kapsyl eller 1 munsönderfallande tablett tills besvären minskar. Vid kronisk diarré: börja med 2 kapsyler/munsönderfallande tabletter, reglera därefter doseringen tills avföringen är fast en till två gånger per dag. Ta aldrig mer än 8 kapsyler/munsönderfallande tabletter per dygn.
  • Barn från och med 8 år: startdoseringen är 1 kapsyl eller 1 munsönderfallande tablett. Följ sedan samma riktlinjer som hos vuxna. Högsta dosering per dag för barn beror på kroppsvikten. I bipacksedeln finns en praktisk tabell där detta står.

Fortsätt använda Imodium tills besvären minskar. Kontakta läkare om Imodium inte hjälper inom två dagar. Läs bipacksedeln före användning.

Biverkningar

Imodium kan ibland orsaka biverkningar. Det handlar då oftast om besvär såsom huvudvärk, yrsel, förstoppning eller illamående. I bipacksedeln hittar du mer information om eventuella biverkningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du har besvär av biverkningar.

När ska man inte använda denna produkt?

Använd Imodium inte om du är överkänslig för en av beståndsdelarna (se bipacksedeln), om du har en bakteriell infektion i tarmarna (till exempel genom en salmonellasmittning), om du lider av colitis ulcerosa eller någon annan allvarlig tarminflammation, eller om du har besvär av diarré i kombination med hög feber, ihållande magont och slem i blodet eller i avföringen. Detta läkemedel är inte lämpligt för kvinnor som ammar. Om du är gravid, använd Imodium endast efter att ha rådfrågat läkare. I bipacksedeln hittar du mer om kontra-indikationer och andra varningar.

Tillbaka till toppen