Imovane

Imovane har en lugnande, muskelavslappnande och sövande effekt. Tabletterna verkar snabbt: ungefär en timma efter intagandet av Imovane blir du sömnig. Effekten av detta sömnmedel varar ungefär 6 till 8 timmar.

Produkten är galvaniserad i en neutral förpackning, utan märke, men gäller alltid den ursprungliga varumärkesprodukten. Denna anpassade förpackning uppfyller villkoren för detta läkemedel.

Imovane är en sömntablett. Det verksamma ämnet i detta sömnmedel är zopiklon. Den tillhör medicingruppen med vilken man bland annat behandlar sömnlöshet (hypnotika). Imovane är endast lämplig för vuxna.

Vad är Imovane?

Imovane har en lugnande, muskelavslappnande och sövande effekt. Tabletterna verkar snabbt: ungefär en timma efter intagandet av Imovane blir du sömnig. Effekten av detta sömnmedel varar ungefär 6 till 8 timmar.

När används Imovane?

Detta läkemedel används vid sömnproblem. Sömnlöshet kännetecknas av följande besvär:

 • Ligger vaken länge, svårt att somna;
 • Störd nattvila (vaknar emellanåt);
 • Vaknar tidigt och inte kunna somna mer.

Sömnproblem är ofta följden av mentala faktorer såsom stress, grubblande, ångest eller en depression. Även kroppsliga besvär, såsom rastlösa ben eller övergångsåldern kan leda till sömnlöshet.

Användning av ett sömnmedel såsom Imovane kan lätta sömnbesvären. Detta medel är avsett för en kortvarig behandling av sömnbesvär.

Hur används Imovane?

Tabletterna Imovane intas precis innan du går och lägger dig. Använd sömnmedlet så här:

 • Ta tabletten först när du vet att du säkert inte ska någonstans. Imovane verkar snabbt och det är meningen att du ska lägga dig en timma efter intagandet av läkemedlet.
 • Se till att du kan sova minst 7 eller 8 timmar i sträck efter att du tagit läkemedlet. Om du sover kortare kan du få besvär av biverkningar såsom trötthet, nedsatt minne och dålig koncentrationsförmåga.
 • Använd starka sömnmedel såsom Imovane alltid så kort tid som möjligt. Detta förebygger tillvänjning och beroende. Använd inte sömntabletter längre än tre eller fyra veckor efter varandra, utan att rådfråga med en läkare.
 • Alkohol kan framkalla och förstärka biverkningarna av Imovane. Drick ingen alkohol så länge du använder Imovane.
 • Kör inte bil och arbeta inte med tunga maskiner de första 12 timmarna efter intagandet av tabletten. Det kan vara så att din koncentrationsförmåga är nedsatt. Du kan även få besvär av yrsel eller dåsighet.
 • Använder du Imovane en längre tid får du inte plötsligt sluta med detta sömnmedel. Trappa ner långsamt, på så sätt får du mindre besvär av abstinenssymptom.

Ytterligare information om användning av Imovane hittar du i bipacksedeln.

Vilka doseringar finns?

Imovane finns tillgängliga i tablettform på 7,5 mg. De allmänna riktlinjerna för dosering av detta sömnmedel är:

 • Vuxna: 1 tablett á 7,5 mg dagligen precis innan sängdags;
 • Äldre: en halv tablett á 7,5 mg (= 3,75 mg) dagligen precis innan sängdags. En läkare kan anpassa doseringen efter behov.

Ta aldrig mer än en dos dagligen, inte heller om sömntabletten inte hjälper tillräckligt. Detta sömnmedel är inte lämpligt för barn under 18 år. Du hittar ytterligare information om doseringen av detta sömnmedel i bipacksedeln.

Vilka är biverkningarna av Imovane?

Sömnmedel kan ibland ge biverkningar, detta gäller även för Imovane. Vid användning av sömntabletterna har bland annat följande biverkningar uppmärksammats:

 • Bitter smak i munnen;
 • Torr mun;
 • Sömnighet, trötthet, dåsighet;
 • Minskad koordination;
 • Yrsel;
 • Huvudvärk;
 • Mag- tarmbesvär;
 • Mardrömmar.

I bipacksedeln finns en fullständig översikt över alla eventuella biverkningar. Rådfråga en läkare om du får besvär av allvarliga, häftiga eller långvariga biverkningar.

När får du inte använda Imovane?

Imovane är inte lämpat för alla. Använd inte detta sömnmedel om du:

 • Är överkänslig för det verksamma ämnet zopiklon eller av ett av hjälpämnena i tabletten;
 • Lider av myastenia gravis (en allvarlig form av muskelsvaghet);
 • Lider av allvarliga andningssvårigheter;
 • Har en allvarlig leverfunktionsstörning;
 • Har besvär av sömnapné.

Vissa personer måste vara extra försiktiga med användning av Imovane. Det gäller till exempel i följande fall:

 • Om du har lever-, njur- eller andningsproblem;
 • Om du varit beroende av alkohol eller droger;
 • Om du lider av en psykisk störning, såsom en personlighetsstörning.

Användning av Imovane avråds för kvinnor som är gravida eller ammar.

Ytterligare information om dessa och andra varningar hittar du i bipacksedeln.

Kan Imovane användas i kombination med andra läkemedel?

Mediciner kan ha en visselverkan med andra läkemedel. Därför kan du till exempel få mer besvär av biverkningar. Genom visselverkan kan medicinerna ha en strakare eller svagare effekt. Imovane har en visselverkan med bland annat följande läkemedel:

 • Vissa mediciner mot psykiska sjukdomar och depressioner;
 • Vissa läkemedel mot epelepsi;
 • Andra sömn- eller lugnande medel;
 • Opioïda smärtstillande medel (starka smärtstillande medel, såsom kodein, morfin, oxykodon);
 • Starka antihistaminer (medel mot hösnuva eller andra allergiska besvär);
 • Viss antibiotika, bland annat erythromycin och rifampicin;
 • Vissa antimögelmedel;
 • Vissa läkemedel som används vid hiv/aids.

I bipacksedeln hittar du ytterligare information om alla mediciner som Imovane har en växelverkan med. Rådfråga en läkare om du får ta Imovane om du använder en av dessa mediciner.

Var kan jag köpa Imovane?

Imovane finns endast tillgänglig på ett registrerat apotek.

Kan jag köpa Imovane utan recept?

Starka sömnmedel är receptbelagda. Det gäller även för Imovane. Du måste ha ett recept från en läkare för att kunna beställa dessa sömntabletter.

Källor

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. (2019, 1 mars). Imovane, tabletten 7,5 mg [Imovane, tabletter 7,5 mg] | Geneesmiddeleninformatiebank. Rådfrågat den 30 april 2020, från https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,11063

KNMP. (2020, 9 april). Zopiclon - Apotheek.nl. Rådfrågat den 30 april 2020, från https://www.apotheek.nl/medicijnen/zopiclon#!

Zorginstituut Nederland. (utan datum). Zopiclon – FarmacotherapeutischKompas. Rådfrågat den 30 april 2020, från https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/z/zopiclon#samenstelling

Tillbaka till toppen