Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Inderal

Inderal är ett läkemedel ur gruppen betablockerare. Det verksamma ämnet propranolol har bland annat en blodtryckssänkande effekt. Tabletterna sörjer även för att hjärtat inte behöver arbeta så hårt. Inderal används vid olika sjukdomar.

Inderal är ett läkemedel ur gruppen betablockerare. Det verksamma ämnet propranolol har bland annat en blodtryckssänkande effekt. Tabletterna sörjer även för att hjärtat inte behöver arbeta så hårt. Inderal används vid olika sjukdomar.

Vad är Inderal?

Inderal innehåller det verksamma ämnet propranolol, en så kallad betablockerare. Den här medicinen påverkar sättet på vilket kroppen reagerar på vissa nervimpulser. Inderal har bland annat en reglerande effekt på blodtrycket och hjärtats effekt.

När används Inderal?

Läkarna skriver ut Inderal mot bland annat följande sjukdomar:

 • Högt blodtryck;

 • Hjärtrytmstörningar, även om dessa förorsakas av ångest eller stress;

 • Kärlkramp (angina pectoris, smärta i bröstet);

 • Hjärtinfarkt, även för att förebygga en ny hjärtinfarkt;

 • Migrän (för att förebygga migränanfall);

 • Examensrädsla eller andra ångest-/stressmoment (sporadisk användning);

 • Darrningar utan identifierbar orsak (essentiell tremor).

Inderal utvidgar blodkärlen och sänker på så sätt blodtrycket. Medicinen reglerar och sänker även hjärtrytmen. Hjärtat behöver på så sätt mindre syre och behöver inte arbeta så hårt. Även darrningar (som symptom på ångest/stress eller utan identifierbar orsak) minskar vid användning av propranolol.

Hur används Inderal?

Mediciner på basis av propranolol finns att tillgå i tablettform och i kapslar. Läkaren talar om hur du ska använda den här medicinen. De allmänna riktlinjerna för användning av Inderal är:

 • Svälj hela tabletten eller kapseln tillräckligt med vatten.

 • Ta medicinen helst vid samma tid.

 • Tar du den här medicinen bara sporadiskt, till exempel vid examensrädsla eller rampfeber? Ta då Inderal en halvtimme till två timmar innan uppträdandet eller examen. Det är förståndigt att innan dessa testa Inderal en gång för att se vilken effekt medicinen har på dig.

 • Har du glömt att ta Inderal? Då kan du ändå ta medicinen, förutom om det nästan är dags för nästa dos. Hoppa i så fall över den glömda dosen. Ta aldrig en dubbel dos för att ta igen den missade dosen.

 • Det här läkemedlet kan påverka din reaktionsförmåga. Till exempel på grund av biverkningar som trötthet eller yrsel. Om du har besvär av dessa, får du inte köra bil tills besvären är över. Biverkningar som yrsel försvinner vanligen av sig själv när kroppen har vant sig vid den (höjda) doseringen.

 • Var försiktig med alkohol. Alkohol kan förstärka eller locka fram biverkningarna av den här medicinen.

 • Har du tagit Inderal under en längre tid och vill du sluta med medicinen? Trappa då ner användningen av tabletterna eller kapslarna långsamt för att förebygga obehagliga besvär.

Läs bipacksedeln innan användning. Här finns mer information om användning av Inderal.

Vilka doseringar finns?

Inderal finns att tillgå i olika styrkor, däribland tabletter 10 mg och 40 mg. Läkaren vet vilken styrka du behöver och hur ofta du ska ta det här läkemedlet. De allmänna riktlinjerna för doseringen av Inderal är:

Vid högt blodtryck, kärlkramp (smärta i bröstet), migrän och essentiell tremor (darrningar utan definierbar orsak):

 • Vuxna: 1 tablett à 40 mg två till tre gånger dagligen. Läkaren kan eventuellt höja den här stardosen efter 1 vecka.

För andra sjukdomar och för användning hos barn gäller andra doseringsråd. I bipacksedeln finns ytterligare information om doseringen av Inderal.

Vilka är biverkningarna av Inderal?

När du använder mediciner kan du få besvär av biverkningar. Vid användning av Inderal kan bland annat följande biverkningar uppträda:

 • Yrsel och trötthet;

 • Långsamma hjärtslag;

 • Huvudvärk;

 • Svårt för att somna, mardrömmar eller andra sömnstörningar;

 • Mag-tarmbesvär (såsom illamående, diarré, förstoppning);

 • Kalla händer och fötter;

 • Torra ögon.

I bipacksedeln hittar du en översikt över alla eventuella biverkningar. Rådgör med en läkare om du får besvär av (en av) dessa eller andra besvär.

När får du inte använda Inderal?

Det här läkemedlet är inte lämpat för alla. Använd inte Inderal om du:

 • Är överkänslig mot propranolol eller för ett av de andra ämnena i kapslarna;

 • Ska fasta länge eller har fastat;

 • Har astma eller någon annan lungsjukdom;

 • Lider av en viss hjärtsjukdom, till exempel hjärtsvikt som inte är under kontroll;

 • Lider av feokromocytom (en särskild tumörtyp).

Det finns även ett antal hälsosituationer där du måste vara extra försiktig med det här läkemedlet, till exempel om du:

 • Har diabetes;

 • Har en lever- eller njurstörning;

 • Lider av hjärtsvikt;

 • Är gravid, vill bli gravid eller ammar.

I bipacksedeln kan du läsa mer om kontraindikationerna och de andra varningarna som gäller för användningen av Inderal. Gäller en av dessa varningar för dig? Rådgör en läkare om du får eller hur du ska använda Inderal.

Kan Inderal användas i kombination med andra läkemedel?

Du kan inte alltid kombinera mediciner med varandra. Vissa läkemedel påverkar nämligen varandras verkan. Inderal har en växelverkan med bland annat följande mediciner:

 • Andra blodtryckssänkande hjärt- och kärlmediciner;

 • Inflammationshämmande smärtstillare (NSAID), såsom ibuprofen och diclofenac;

 • Klondin (ett läkemedel mot migrän och högt blodtryck);

 • Vissa blodsockersänkande läkemedel, såsom insulin;

 • Vissa läkemedel mot hjärtrytmstörningar;

 • Luftrörsvidgande läkemedel som häver andnöd, till exempel salbutamol;

 • Vissa alfablockerare (läkemedel mot bland annat en förstorad prostata);

 • Vissa läkemedel mot HIV.

En omfattande lista över läkemedel som har en växelverkan med Inderal hittar du i bipacksedeln. Rådgör med en läkare om du använder något av de här läkemedlen.

Var kan jag köpa Inderal?

Inderal finns endast tillgängligt på ett (online) apotek.

Kan jag köpa Inderal utan recept?

Läkemedel på basis av propranolol, såsom Inderal, är receptbelagda. Du måste ha ett recept från en läkare för att kunna beställa det här läkemedlet.

Källor

Nederländska föreningen för farmaci. (Den 11 november 2020). Propranolol. Apotheek.nl. https://www.apotheek.nl/medicijnen/propranolol#

NPS MedicineWise. (Den 19 september 2017). Inderal Tabletter. https://www.nps.org.au/medicine-finder/inderal-tablets#how-to-take-inderal

Nederländska vårdinstitutet. (utan datum). Propranolol (kardiovaskulärt eller neurologiskt). FK Online. Rådfrågat den 15 december 2020, från https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/p/propranolol__cardiovasculair_of_neurologisch_#samenstelling

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen