Indivina

Indivina är ett hormonpreparat som minskar övergångsbesvär. Tabletterna innehåller estradiol och medroxyprogesteron, två kvinnliga könshormoner. Läkare använder detta läkemedel som hormone replacement therapy (HRT, även kallad hormonterapi) för kvinnor i klimakteriet. Indivina kan bara fås på recept.

Den här produkten är inte tillgänglig just nu. I kategorin 'Hormone Replacement Therapy (HRT)' kan du hitta alternativ.

Vad är Indivina?

Indivina är ett hormonpreparat som minskar övergångsbesvär. Tabletterna innehåller estradiol och medroxyprogesteron, två kvinnliga könshormoner. Läkare använder detta läkemedel som hormone replacement therapy (HRT, även kallad hormonterapi) för kvinnor i klimakteriet. Indivina kan bara fås på recept.

För vad används medicinen?

Indivina föreskrivs vid övergångsbesvär, såsom:

 • Blodvallningar;
 • Torr vagina;
 • Problem att somna eller sova vidare;
 • Benskörhet (osteoporos);
 • Nattlig svettning;
 • Humörsvängningar.

Dessa besvär är följden av en minskad östrogenproduktion. Med hormone replacement therapy kommer hormonspegeln åter i balans, varigenom övergångsbesvären minskar eller upphör. Indivina är framförallt lämpligt för kvinnor som fortfarande har livmodern i behåll och som inte längre menstruerar sedan en tid.

Hur använder du Indivina?

Svälj tabletten Indivina utan att tugga sönder den med tillräckligt mycket vätska. Försök inta tabletterna vid en fast tidpunkt. Om inte läkaren ger ett annat råd, så använder du detta läkemedel kontinuerligt, alltså utan stoppvecka. Så fort kartan med 28 tabletter är tom, kan du direkt börja på en ny karta. Under behandlingen med Indivina uppträder inte någon månatlig blödning, fastän du i början kan få tillfälligt besvär av mellanblödningar. Använd denna medicin inte längre än två år i sträck utan samråd med läkaren.

Dosering

Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Indivina som följer:

 • Vuxna kvinnor: en gång om dagen 1 tablett.

Avvik inte från den föreskrivna doseringen och läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Om du behandlas med Indivina kan du uppleva biverkningar. Det är här fråga om bl.a. följande besvär:

 • Huvudvärk;
 • Spända eller ömmande bröst;
 • Mag-tarmbesvär (såsom illamående, ont i magen);
 • Minskad libido;
 • Humörsvängningar;
 • Ökad vikt på grund av fasthållande av vätska.

Överlägg med läkaren om dessa besvär håller i sig långvarigt. I bipacksedeln läser du mer om biverkningarna. I denna står också omnämnt att hormone replacement therapy ger en lätt ökad risk för uppkomsten av allvarliga åkommor (såsom cancer och trombos).

När får du inte använda detta läkemedel?

Indivina är inte för var och en ett lämpligt läkemedel. Använd inte detta hormonpreparat om du:

 • Är överkänslig för estradiol, medroxyprogesteron eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Lider eller har lidit av bröstcancer, livmodercancer eller en annan form av cancer, som är känslig för hormoner;
 • Har oförklarliga vaginala blödningar;
 • Lider av obehandlad onormal tillväxt av livmoderslemhinnan;
 • Lider eller har lidit av trombos eller en emboli;
 • Lider av en blodavvikelse eller leversjukdom.

Läkaren vet om Indivina är lämpligt för dig om du har en annan åkomma eller om du använder mediciner.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Denna medicin är avsedd för kvinnor som inte längre befinner sig i den fruktsamma åldern. Hör du inte till denna målgrupp, då gäller följande råd:

 • Använd inte Indivina under en graviditet eller om du ammar.

Obs.: denna medicin är inte något p piller. Använd om så nödvändigt ett kompletterande preventivmedel. Indivina påverkar inte din reaktionsförmåga. Du får utan vidare kombinera denna medicin med alkohol.

Patientinformation
Tillbaka till toppen