Meny

Indometacin

Indometacin (verksamt ämne indometacin) är en starkt inflammationshämmande smärtstillare (NSAID). Detta läkemedel hämmar bildandet av prostaglandin, ett ämne som sköter om förnimmelsen av smärta. Smärtan undertrycks på detta sätt snabbt. På grund av de inflammationshämmande egenskaperna kan denna smärtstillare också användas för att motverka symptom på en inflammation (svullnad, röd hud, feber). Du kan köpa Indometacin på ditt eget apotek eller du kan ge oss i uppdrag att i ditt namn ordna det hos ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult för dig med en legitimerad EU-läkare.

Vad är Indometacin?

Indometacin (verksamt ämne indometacin) är en starkt inflammationshämmande smärtstillare (NSAID). Detta läkemedel hämmar bildandet av prostaglandin, ett ämne som sköter om förnimmelsen av smärta. Smärtan undertrycks på detta sätt snabbt. På grund av de inflammationshämmande egenskaperna kan denna smärtstillare också användas för att motverka symptom på en inflammation (svullnad, röd hud, feber). Du kan köpa Indometacin på ditt eget apotek eller du kan ge oss i uppdrag att i ditt namn ordna det hos ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult för dig med en legitimerad EU-läkare.

Vad används den för?

Indometacin föreskrivs som smärtstillare då en mindre stark kategori (paracetamol) inte verkar eller inte har tillräcklig effekt. Detta läkemedel kan användas vid åkommor då det är fråga om smärta med eller utan inflammationsreaktioner, såsom muskel- och (reumatiska) ledbesvär (slemsäcksinflammation, Bechterews sjukdom, ledgångsreumatism, gikt, ryggskott), menstruationssmärta, ont efter ett operativt ingrepp eller en sårskada, influensa eller smärtor med en annan orsak.

Hur använder man Indometacin?

Indometacin finns att få i kapslar som ska sväljas hela med lite vätska. Det är bäst att inta kapseln under eller strax före måltiden för att förebygga mag- tarmbesvär. Detta läkemedel måste vid vissa åkommor intas under en längre tid. Om du fort får besvär av magen, kan en läkare vid långvarig användning av Indometacin föreskriva en magskyddande medicin.

Dosering

Indometacin finns att få i förpackningar med 28 kapslar à 50 mg. Om inte en läkare föreskriver annorlunda, är den brukliga doseringen som följer:

  • Vuxna och barn från 16 år: Beroende på typen av besvär och graden av smärta 1 till högst 4 kapslar per dygn.

En läkare avgör hur länge du ska använda detta medel. Rådfråga bipacksedeln för mer information om doseringen av detta läkemedel.

Biverkningar

Användningen av Indometacin kan förorsaka biverkningar. De biverkningar som har uppgetts, är bl.a.:

  • Mag- tarmbesvär, såsom magont, diarré eller förstoppning, minskad aptit, väderspänningar. Inta kapslarna under eller strax före måltiden för att i största möjliga mån förebygga dessa bevär.
  • Huvudvärk, lätt känsla i huvudet: i regel upphör dessa besvär efter några dagar.
  • Yrsel eller slöhet.

Rådfråga bipacksedeln för övriga biverkningar, varningar och kontraindikationer.

Graviditet/bilkörning/alkohol

Använd inte Indometacin under en graviditet eller vid amning, om inte en läkare råder annorlunda. Indometacin kan förorsaka yrsel eller slöhet och därigenom påverka din reaktionsförmåga. Ta hänsyn till detta och delta inte i trafiken så länge som du har besvär av detta. Denna medicin kan förorsaka magbesvär. Alkohol förstärker denna biverkan. Minska eller upphör helt att inta alkoholhaltiga drycker om så är nödvändigt.

Tillbaka till toppen