Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Isotretinoin

Den aktiva ingrediensen isotretinoin minskar produktionen av hudens naturliga olja (talg). Det är dessutom inflammationshämmande och stimulerar nybildning av det yttersta hudlagret. Till följd av detta minskar orenheterna i huden.

Vad är isotretinoin?

Den aktiva ingrediensen isotretinoin minskar produktionen av hudens naturliga olja (talg). Det är dessutom inflammationshämmande och stimulerar nybildning av det yttersta hudlagret. Till följd av detta minskar orenheterna i huden.

När tar man isotretinoin?

Isotretinoin är en stark medicin som endast används för behandlingen av svårartad akne.

Akne förorsakas av en överproduktion av talg, vilket i sin tur leder till att talgkörtlarna täpps igen och inflammeras. Även om akne kan drabba människor i alla åldrar, så är det vanligast bland tonåringar. Oftast försvinner finnarna utan att någon behandling krävs. Ibland kan dock angreppen vara allvarligare. Cystor och varbölder kan bildas i huden, vilket kan göra mycket ont och vara vanprydande. Dessa typer av akne kallas för acne conglobata och acne cystica.

Akne behandlas normalt med en utvärtes medicin som anti-inflammatorisk kräm eller lotion, eller med antibiotika. Isotretinoin används vid akne som inte lindrats av standardbehandlingar med antibiotika och utvärtes mediciner. Dess effekt är att det minskar talgproduktionen i huden och minskar tillväxttempot för hudcellerna i överhuden. Till följd av detta återbildas huden snabbare och porerna täpps inte till lika ofta. Isotretinoin minskar även inflammationer och aknebakteriernas tillväxt.

Hur tar man isotretinoin?

Den aktiva ingrediensen isotretinoin finns i form av kapslar. Kapslarna ska sväljas hela med lite vätska, i samband med eller strax efter måltiderna. Isotretinoin förskrivs oftast som en kur på 16 eller 24 veckor. Vid behov kan upprepade kurer tas minst åtta veckor efter att den föregående upphört.

Detta läkemedel kan göra huden mer känslig för UV-strålning. Undvik direkt solljus och solarium och använd en solkräm med minst SPF 15, även på klara, men molniga dagar.

Dosering

Om inget annat förskrivs är den vanliga dosen:

 • Vuxna och barn över 12 år: 0,5 mg per kilo kroppsvikt. Denna dos kan tas vid ett tillfälle eller delas upp på två doser som tas med 12 timmars mellanrum under en och samma dag.

Obs! Ge inte isotretinoin till barn under 12 år eller innan de hamnat i puberteten.

Biverkningar

Behandlingen med isotretinoin kan ge biverkningar, som:

 • Hudproblem, t.ex. torr eller fjällig hud och klåda.
 • Torra slemhinnor, t.ex. torra ögon eller torr näsa.
 • Huvudvärk.
 • Ökade kolesterolvärden i blodet.
 • Yrsel, en känsla av svaghet.

En komplett förteckning med biverkningar finns i bipacksedeln. Biverkningar ska rapporteras till läkare eller apotekare. Kontakta omedelbart vården om du skulle drabbas av allvarliga eller livshotande biverkningar.

När är det inte säkert att ta isotretinoin?

Isotretinoin är inte lämpligt för alla. Använd inte detta läkemedel om:

 • Du är gravid eller planerar att bli det.
 • Du är allergisk mot den aktiva ingrediensen isotretinoin eller någon annan ingrediens i detta läkemedel.
 • Du har leverproblem.
 • Du har höga kolesterol-, triglycerid- eller A-vitaminvärden i blodet.

I vissa fall ska isotretinoin tas med försiktighet. Till exempel om du har någon åkomma som inte listas ovan eller om du tar några andra läkemedel. Uppge all relevant information när du beställer, så att läkaren kan avgöra om isotretinoin är lämpligt för dig eller inte. Mer information finns i bipacksedeln.

Graviditet/bilkörning/alkohol

Isotretinoin kan leda till missfall och till medfödda missbildningar om det tas under graviditeten. Ta det INTE om du är eller skulle kunna vara gravid, eller om du försöker att bli gravid. Innan du tar detta läkemedel är det viktigt att följande villkor uppfylls:

 • Säkerställ att du inte är gravid innan du börjar ta isotretinoin (gör t.ex. ett graviditetstest).
 • Du måste använda preventivmedel i minst fyra veckor innan du börjar ta isotretinoin. Fortsätt att använda preventivmedel hela tiden under behandlingen och i minst fyra veckor efter att du har slutat ta isotretinoin. Minst ett, men helst två effektiva preventivmedel måste användas för att förebygga graviditet (t.ex. p-piller och kondom). Detta gäller även för kvinnor i fertil ålder som inte menstruerar.
 • Om du tror att det finns en risk för att du skulle kunna vara gravid, antingen under behandlingen eller under den första månaden efter att du slutat med behandlingen, måste du kontakta vården omedelbart.
 • Om du vill bilda familj, vänta då i minst en månad efter att behandlingen har avslutats innan du försöker bli gravid.

Läkaren skriver inte ut detta läkemedel till kvinnor eller flickor som skulle kunna bli gravida, om inte villkoren ovan uppfyllts. Dessa villkor beskrivs också i bipacksedeln.

Ta inte isotretinoin om du ammar.

Detta läkemedel kan ge yrsel och få dig att se suddigt. Delta inte i trafiken om du känner av denna biverkning.

Begränsa alkoholintaget eller undvik att dricka helt och hållet när du tar detta läkemedel. Alkohol kan utlösa eller förvärra vissa biverkningar.

Patientinformation
Tillbaka till toppen