Itrakonazol (Itraconazol)

Itrakonazol är en antisvampmedicin. Det verksamma ämnet Itrakonazol försvagar cellväggen i diverse jäst- och svampbakterier, varigenom dessa dör. Itrakonazol bekämpar svamp- och jästinfektioner inifrån: medicinen upptas via tarmarna i blodet och når på så sätt de angripna vävnaderna. Du kan bara beställa detta antisvampmedel med ett läkarrecept.

Vad är Itrakonazol?

Itrakonazol är en antisvampmedicin. Det verksamma ämnet Itrakonazol försvagar cellväggen i diverse jäst- och svampbakterier, varigenom dessa dör. Itrakonazol bekämpar svamp- och jästinfektioner inifrån: medicinen upptas via tarmarna i blodet och når på så sätt de angripna vävnaderna. Du kan bara beställa detta antisvampmedel med ett läkarrecept.

För vad används medicinen?

Läkare föreskriver en behandling med Itrakonazol vid olika jäst- och svampinfektioner, såsom:

 • Fotsvamp (badeksem);
 • Pityriasis versicolor, revorm och andra hudinfektioner;
 • Kalknaglar (svampnaglar);
 • Torsk (svampinfektion i munnen);
 • Vaginal svampinfektion;
 • Svamp- eller jästinfektioner i organen.

Itrakonazol stannar kvar länge i kroppen, varigenom alla svamp- och jästbakterier förintas.

Hur använder du Itrakonazol?

Kapseln Itrakonazol ska sväljas i sin helhet med hjälp av ett glas vatten. Kan du inte svälja kapseln, då kan du också öppna denna och inta innehållet med t.ex. en sked efterrättskräm eller äppelmos. Inta helst medicinen under eller straks efter måltiden. Du ska alltid fullfölja hela kuren, även om symptomen redan har upphört. Läkaren bestämmer på grund av dina besvär hur länge du ska inta Itrakonazol. Det kan variera från ett par dagar till ett par månader.

Dosering

Om inte läkaren bestämmer annorlunda, är doseringsrådet för Itrakonazol som följer:

 • Vuxna: en till två gånger om dagen 1 till 2 kapslar à 100 mg under den föreskrivna perioden.

Itrakonazol kapslar är inte avsedda för barn. Läkaren kan till dem eventuellt skriva ut ett recept för Itrakonazol dryck (Sporanox) i en anpassad dosering. Håll dig till den föreskrivna doseringen och läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Precis som andra mediciner kan Itrakonazol ge biverkningar. Det gäller då bl.a. följande besvär:

 • Huvudvärk;
 • Mag-tarmbesvär (illamående, kräkning, magont, diarré eller förstoppning);
 • Yrsel;
 • Hudutslag på grund av överkänslighet.

Ta kontakt med läkaren om dessa besvär inte har gått över efter en tid, eller om du får mycket besvär av biverkningarna. I bipacksedeln finner du en fullständig översikt över biverkningarna.

När får du inte använda detta läkemedel?

Detta antisvampmedel är inte lämpligt för var och en. Använd inte Itrakonazol om du:

 • Är överkänslig för Itrakonazol eller ett av de använda hjälpämnena.

Har du hälsoproblem, överlägg då först med läkaren om Itrakonazol är lämpligt för dig. Itrakonazol får inte användas i kombination med diverse andra mediciner. Läkaren vet vilka läkemedel det gäller. Uppge vid din beställning alltid vilka mediciner eller kosttillskott du använder.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Är du gravid eller vill bli gravid, använd då Itrakonazol uteslutande i samråd med läkaren. Inta inte denna medicin om du ammar, om inte läkaren råder annorlunda. Itrakonazol påverkar i princip inte din bilkörning. En enstaka gång kan yrsel uppträda som biverkan. Delta inte i trafiken om du får besvär av detta. Alkohol kan förstärka biverkningar som yrsel. Se upp med nyttjande av starksprit om du använder detta läkemedel.

Tillbaka till toppen