Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Janumet

Janumet sänker blodets glukoshalt (sockerbild). Detta läkemedel består av två komponenter: sitagliptin - en medicin som främjar bukspottkörtelns insulinproduktion, och metformin - ett ämne som gör så att levern och musklerna bättre tar upp glukosen från blodet. På detta sätt stabiliserar Janumet blodets glukoshalt hos diabetespatienter.

Vad är Janumet?

Janumet sänker blodets glukoshalt (sockerbild). Detta läkemedel består av två komponenter: sitagliptin - en medicin som främjar bukspottkörtelns insulinproduktion, och metformin - ett ämne som gör så att levern och musklerna bättre tar upp glukosen från blodet. På detta sätt stabiliserar Janumet blodets glukoshalt hos diabetespatienter.

Vad tas medicinen för?

Janumet ordineras patienter med diabetes mellitus typ 2. Vid denna sorts sockersjuka produceras för lite insulin, vilket gör att kroppen inte reagerar tillräckligt på insulin. Insulin är viktigt för kolhydratmetabolismen. Diabetespatienter som producerar för lite av detta hormon får för hög blodsockervärde. Därigenom uppstår besvär som törst, trötthet, kissnödighet och dålig sårläkning. Behandlas inte diabetesen kan det i långa loppet medföra svåra komplikationer. Janumet förbättrar insulinproduktionen och förebygger därmed att blodets glukoshalt blir för hög.

Hur använder du Janumet?

Janumettabletter ska sväljas hela med lite vatten. Detta kan göras under måltid för att undvika magbesvär. Har du glömt att ta Janumet? Då kan du göra det ändå, förutom om det redan är dags för nästa dos. Ta aldrig dubbel dos Janumet för att kompensera för en utebliven.

Dosering

Ordinerar läkaren inte annat är den gängse doseringen:

  • Vuxna på över 18 år: 1 tablett av ordinerad styrka två gånger om dagen.

Läkaren avgör hur länge medlet behöver tas. Avvik inte från ordinerad dosering, och läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Den som tar Janumet kan ibland drabbas av biverkningar. De kända biverkningarna för detta läkemedel är bland andra:

  • För låg blodsockerhalt (hypo). Detta medför besvär som darrning, huvudvärk, svettning och hunger;
  • Magbesvär eller minskad aptit;
  • Suddig syn, yrsel.

Läs mer om övriga biverkningar i bipacksedeln.

När får du inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Janumet är inte lämpat för alla. Ta exempelvis inte denna medicin ifall du:

  • Är överkänslig mot sitagliptin, metformin eller annat förekommande hjälpämne;
  • Nyligen har drabbats av hjärtattack;
  • Lider av diabetisk ketoacidos;
  • Lider av njur- eller leverproblem;
  • Ibland, regelmässigt eller dagligen dricker mycket alkohol.

Rådfråga läkaren om intag av Janumet ifall du lider av andra hälsoproblem. Janumet har växelverkan med andra läkemedel. Håll en läkare underrättad om ditt medicinintag. Det står mer att läsa om dessa ämnen i bipacksedeln.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta inte Janumet om du är eller vill bli gravid eller om du ammar. Rådfråga isåfall en läkare om nån annan glukossänkande medicin. Janumet kan ibland orsaka yrsel eller en hypo. Bege dig inte ut i trafiken om du drabbas av detta. Kontrollera alltid blodsockerhalten innan du går hemifrån. I kombination med denna medicin kan alkohol orsaka en mjölksyreförgiftning (laktatacidos). Detta är en svår biverkning som kan leda till buksmärta, kräkning, diarré och svimning. Undvik alltid alkoholintag för att undvika detta.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen