Meny

Kestine

Kestine är en antiallergimedicin vars aktiva ämne ebastin är ett antihistamin. Detta läkemedel finns tillgängligt som tablett och smälttablett. Om du vill göra en förfrågan på Kestine, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Kestine?

Kestine är en antiallergimedicin vars aktiva ämne ebastin är ett antihistamin. Detta läkemedel finns tillgängligt som tablett och smälttablett.

Om du vill göra en förfrågan på Kestine, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad tas medicinen mot?

Antihistamin hjälper mot allergisymptom på pollenallergi (hösnuva), husdjur, insektsbett eller andra ämnen i omgivningen. De besvär som ofta framkommer vid en allergi är nysning, rinnande näsa eller nästäppa, svidande ögon, hudutslag med klåda eller en tryckande känsla. Dessa besvär orsakas av en överreaktion på det man är allergisk mot i immunförsvaret. Kestine sätter stopp för den allergiska reaktionen, så att besvären avtar. Medlet har oftast effekt inom en timma.

Hur tas Kestine?

Kestine finns tillgängligt både som vanlig tablett och smälttablett. Den vanliga tabletten sväljs otuggad med lite vatten. Smälttabletten får mjukna på tungan för att sedan bli svald utan vatten. Denna medicin behöver inte (nödvändigtvis) tas ihop med föda. Den som drabbas svårt av biverkningar såsom sömnighet bör ta tabletten om kvällen. Kestine kan även tas förebyggande för att undkomma en allergisk reaktion. Ta då medicinen en timma innan förväntad kontakt med allergen (exempelvis husdjur).

Dosering

Ordinerar läkaren inget annat är den gängse inledningsdoseringen:

  • Vuxna och barn på över 12 år: 1 tablett på 10 mg en gång om dan.

Vid svåra besvär kan läkaren (beroende på symptom) justera dosen till 20 mg om dan. Kestine är olämpligt för barn på under 12 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Kestine kan ibland medföra biverkningar, även om de flesta inte drabbas. Kestines biverkningar är bland andra:

  • Trötthet, sömnighet;
  • Huvudvärk;
  • Muntorrhet.

Den som drabbas av dessa eller andra biverkningar bör kontakta läkare eller apotekare. I bipacksedeln finns en utförlig översikt av alla biverkningar.

När ska man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Kestine lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

  • Överkänslighet mot kestine eller annat hjälpämne i (smält)tabletten;
  • Svår leverfunktionsstörning.

Den som lider av låg kaliumblodbild, måttlig leverfunktionsstörning eller som lider av vissa sorters hjärtrytmstörningar (se bipacksedel) bör vara extra försiktig med detta läkemedel och rådfråga läkare innan den tar Kestine. Kestine har växelverkan med andra läkemedel, bland andra vissa svampbekämpningsmediciner. Ange eventuellt övrigt medicinintag under läkarkonsultationen.

Graviditet och amning / trafiklämplighet / alkohol

Den som är gravid eller ammar bör inte, om inte läkaren ordinerat det, ta Kestine. Vissa människor blir sömniga av Kestine. Dessa bör inte bege sig ut i trafiken. Alkohol kan förstärka Kestines förslöande effekt. Drick måttligt med alkohol, eller ingen alls, under tiden denna medicin tas.

Patientinformation
Tillbaka till toppen