Meny

Ketoconazol schampo

Jäst och mögel finns överallt på kroppen, även på huvudhuden. Ibland sprider de sig för mycket och förorsakar besvär. Ketoconazol schampo dödar mögel och jäst på huvudhuden. Det verksamma ämnet hindrar uppbyggnaden av cellväggen. Efter några veckor har infektionen försvunnit.

Ketoconazol schampo innehåller ett medel som dödar jäst och mögel. Schampot minskar besvär på huvudhuden, såsom flagning och klåda. Ketoconazol schampo är även lämpligt för barn.

Vad är Ketoconazol schampoo?

Jäst och mögel finns överallt på kroppen, även på huvudhuden. Ibland sprider de sig för mycket och förorsakar besvär.

Ketoconazol schampo dödar mögel och jäst på huvudhuden. Det verksamma ämnet hindrar uppbyggnaden av cellväggen. Efter några veckor har infektionen försvunnit.

När används Ketoconazol schampo?

Läkare skriver ut Ketoconazol schampo framför allt vid seborroiskt eksem. Denna åkomma förorsakas av en jästinfektion på huvudhuden. Lätta former av seborroiskt eksem är mjäll och mjölkskorv (hos bebisar). I omfattande fall kan symptom såsom klåda, röd hud och formning av gulaktiga, fettiga flagningar uppträda. Ibland kan det till och med vara fråga om (tillfälligt) hårutfall.

Vid seborroiskt eksem kan även huden mellan ögonbrynen och runt näsan och munnen skadas. Schampot är dock endast ämnat för användning på den (eventuellt håriga) huvudhuden.

Hur används Ketoconazol schampo?

Använd schampot såsom läkaren har rådgivit eller följ instruktionerna i bipacksedeln. De allmänna riktlinjerna för användning av Ketoconazol schampo är:

 • Tvätta håret först med ett normalt schampo och skölj noga.
 • Fördela sedan lite Ketoconazol schampo över den våta huvudhuden och massera in det lätt.
 • Låt schampot verka i tre till fem minuter. Skölj sedan noga.
 • Undvik kontakt med ögonen. Kommer det ändå schampo i ögonen skölj då noga med vatten.
 • Tvätta inte håret mellan behandlingarna. Är du ändå tvungen att tvätta håret emellanåt använd då Ketoconazol schampo igen.
 • Fortsätt använda schampot tills besvären är helt försvunna. För det mesta dröjer det ungefär fyra veckor. Om du slutar för tidigt med användningen av schampot är kanske inte all jäst och mögel döda. Besvären kan då komma tillbaka igen.
 • Seborroiskt eksem är ofta en kronisk åkomma. Besvären kan alltså blossa upp igen efter lugn period. Undvik omständigheter som framkallar eksem. Tvätta inte håret för ofta och använd ett milt schampo. Ha inte någon keps eller mössa på dig. Undvik stress. Det är känt att stress även kan aktivera seborroiskt eksem.

I bipacksedeln hittar du mer information om användningen av Ketoconazol schampo.

Vilka doseringar finns?

Ketoconazol schampo innehåller 20 mg ketoconazol per gram schampo. En läkare kan tala om hur ofta du ska använda schampot. De allmänna riktlinjerna för dosering är:

 • Barn och vuxna: behandla huvudhuden två gånger per vecka med schampot under 4 veckor.

I bipacksedeln hittar du mer information om doseringen av schampot.

Vad är biverkningarna av Ketoconazolschampo?

De flesta personer tål detta schampo utan problem. Biverkningar förekommer mycket sällan. Det handlar då om besvär såsom:

 • Hudirritation, såsom klåda, rodnad och/eller en svidande känsla på de ställen som behandlats;
 • Akne;
 • Fett eller torrt hår;
 • Missfärgning av håret;
 • Sprött hår;
 • Håravfall (alopecia);
 • Inflammerade hårsäckar;
 • Ögonirritation, tårande ögon;
 • Smakstörningar.

En fullständig översikt över alla eventuella biverkningar finns i bipacksedeln. Du kan anmäla biverkningar till en läkare eller apotekare. Rådfråga en läkare om du har besvär av allvarliga, häftiga eller länge ihållande biverkningar.

När får du inte använda Ketoconazol schampo?

Använd inte Ketoconazol schampo om du är överkänslig för det verksamma ämnet ketoconazol eller för ett av de andra ämnena i schampot. Rådgör med en läkare om du är överkänslig för andra antimögelmediciner ur gruppen imidazoler såsom mikonazol eller isokonazol.

Är du gravid? Rådgör då först med en läkare om du vill använda schampot. Att amma under behandlingen med schampot är vanligtvis inget problem.

Kan Ketoconazol schampo användas i kombination med andra läkemedel?

Vissa läkemedel kan påverka varandras verkan. Ketoconazol schampo har en växelverkan med följande läkemedel:

 • Hudmedicinering baserad på kortikosteroider (binjurebarkhormoner). Vid samtidig användning kan hudirritation uppträda.

Rådgör med en läkare om eller hur du kan kombinera dessa läkemedel med Ketoconazol schampo. Ytterligare information om detta ämne hittar du i bipacksedeln.

Var kan jag köpa Ketoconazol schampo?

Ketoconazol schampo finns att tillgå på ett (online) apotek.

Kan jag köpa Ketoconazol schampo utan recept?

Du måste ha ett recept från en läkare för att kunna beställa Ketoconazol schampo på apoteket.

Källor

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen [Kollegium för bedömning av läkemedel]. (utan datum). Ketoconazol Teva 20 mg/g, shampoo | Geneesmiddeleninformatiebank [Ketoconazol Teva 20 mg/g, schampo | Databas för läkemedelsinformation]. Rådfrågat den 22 maj 2020, från https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,30871

KNMP [Nederländska föreningen för farmaci]. (2019, 31 december). Ketoconazol voor op de hoofdhuid [Ketoconazol för huvudhuden] - Apotheek.nl. Rådfrågat den 22 maj 2020, från https://www.apotheek.nl/medicijnen/ketoconazol-voor-op-de-hoofdhuid?product=ketoconazol-shampoo#!

Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie [Nederländska Föreningen För Dermatologi och Venereologi]. (utan datum). Seborrhoïsch eczeem [Seborroiskt eksem]. Rådfrågat den 22 maj 2020, från https://nvdv.nl/patienten/dermatologie/zoek-een-huidaandoening/seborrhoisch-eczeem

Zorginstituut Nederland [Nederländska vårdinstitutet]. (2020, 13 maj). Ketoconazol (cutaan) [Ketoconazol (kutan)] - FarmacotherapeutischKompas. Rådfrågat den 22 maj 2020, från https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/k/ketoconazol__cutaan_#interacties

Patientinformation
Tillbaka till toppen