Meny

Kininsulfat

Kininsulfat är en malariamedicin. Dess aktiva ämne kinin dödar malariaparasiter i de röda blodcellerna. Medicinen kan inte förebygga malariasmitta, men behandla uppkommen malaria.

Vad är Kininsulfat?

Kininsulfat är en malariamedicin. Dess aktiva ämne kinin dödar malariaparasiter i de röda blodcellerna. Medicinen kan inte förebygga malariasmitta, men behandla uppkommen malaria.

Vad används medicinen för?

Kininsulfat tas mot malaria tropica – en av de vanligaste malariasorterna. Malaria orsakas av en parasit som kommer in i kroppen via ett malariamyggbett. Först håller sig malariaparasiterna i levern, men på ett senare stadium kommer de ut i de röda blodcellerna och förstör dessa. Detta orsakar hög feber, huvudvärk, illamående, diarré och andra febertecken. Kininsulfat dödar malariaparasiterna, vilket får stopp på malarian. Kinin lämpar sig således inte för malariaförebyggande. Detta läkemedel tas enbart för behandling av redan uppstådd malaria. Läkare ordinerar ofta Kininsulfat i kombination med en annan medicin (ofta atibiotika).

Hur tar man Kininsulfat?

Ta tabletterna under eller efter måltid, då detta lindrar risken för bukbesvär. Svälj tabletten hel med lite vatten. Oftast behöver detta läkemedel tas flera gånger om dan. Sprid ut tillfällena så gott det går under dan. Fortsätt ta medicinen tills febern inte märkts av på sju dar.

Dosering

Kininsulfat finns bland annat som tabletter på 200 mg. Ordinerar läkaren inte annat är den gängse doseringen:

  • Vuxna: 3 tabletter på 200 mg tre gånger om dan (=1800 mg om dan).
  • Barn på över 6 år: 10 mg per kroppsviktskilo tre gånger om dan.

Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Alla drabbas inte av de biverkningar mediciner ibland medför. Kininsulfat kan bland andra medföra följande biverkningar:

  • Bukproblem (magont, illamående, kräkning, magknip, diarré);
  • Bitter smak i munnen;
  • Besvär påverkade av nervsystemet, exempelvis skakningar, öronsus, hörselstörningar, synstörningar;
  • Hjärtrytmstörningar.

Den som drabbas av svåra biverkningar bör rådfråga läkare. I bipacksedeln finns en utförlig listning av möjliga biverkningar.

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Kininsulfat lämpar sig inte för alla. Ta exempelvis inte denna medicin vid:

  • Överkänslighet mot kinin eller annat förekommande hjälpämne;
  • Annan sorts enzymbrist (se bipacksedel);
  • Ögoninflammation eller öronsusning;
  • Hemoglobin i urinen.

Den som lider av andra hälsoproblem, exempelvis epilepsi, leverproblem eller nån muskelåkomma bör rådfråga läkare om ifall denna medicin kan tas. Kininsulfat har växelverkan med andra mediciner. Ange därför alltid eventuell annan medicinering.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta Kininsulfat under graviditet endast om läkare beslutat detta. Kininsulfats biverkningar kan påverka reaktionsförmågan. Den som drabbas av darrningar eller försämrad syn bör inte bege sig ut i trafiken. Kininsulfat kan kombineras med starkdryck.

Tillbaka till toppen