Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Kliofem (Kliogest)

Kliofem (Kliogest) används som en hormone replacement therapy för kvinnor (HRT). Kliofem (Kliogest) innehåller östradiol (ett östrogenhormon) och noretisteron (ett progesteronhormon). Under klimakteriet produceras östrogen allt mindre av kroppen, vilket kan förorsaka en hel del besvär. Kliofem (Kliogest) kompletterar bristen av hormoner och återställer den hormonala balansen hos kvinnor som är i övergångsåldern eller klimakteriet.

Vad är Kliofem (Kliogest)?

Kliofem (Kliogest) används som en hormone replacement therapy för kvinnor (HRT). Kliofem (Kliogest) innehåller östradiol (ett östrogenhormon) och noretisteron (ett progesteronhormon). Under klimakteriet produceras östrogen allt mindre av kroppen, vilket kan förorsaka en hel del besvär. Kliofem (Kliogest) kompletterar bristen av hormoner och återställer den hormonala balansen hos kvinnor som är i övergångsåldern eller klimakteriet.

För vad används medicinen?

Detta läkemedel undertrycker övergångsbesvär, som blodvallningar, nattlig transpiration, humörväxlingar, sömnproblem, torra slemhinnor och benskörhet. Läkare föreskriver denna medicin åt kvinnor som inte menstruerar längre sedan minst ett år men fortfarande har kvar livmodern, eller åt kvinnor där äggstockarna har avlägsnats operativt. Det tillförda noretisteron i Kliofem (Kliogest) skyddar livmodern för biverkningar.

Hur använder du Kliofem (Kliogest)?

Inta tabletten Kliofem (Kliogest) vid en fast tidpunkt med lite vatten. Du kan inta denna medicin med eller utan föda. Tabletterna är förpackade per 28 styck i en karta med kalenderindikation. När kartan är tom, fortsätter du direkt med följande karta. Det finns inte någon pausvecka och inte heller kommer någon månatlig blödning igång. Använd inte denna medicin längre än två år i följd utan samråd med läkaren.

Dosering

Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Kliofem (Kliogest) som följer:

 • Vuxna: inta en gång om dagen 1 tablett.

Avvik inte från den föreskrivna doseringen och läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Biverkningar som kan uppträda vid användningen av Kliofem (Kliogest) är bl.a.:

 • Huvudvärk;
 • Spända eller ömmande bröst;
 • Mag-tarmbesvär, såsom illamående, diarré eller magont;
 • Häftiga blödningar eller tilltagande vaginala flytningar;
 • Fasthållande av vätska.

Har du mycket besvär av dessa eller andra biverkningar, överlägg då med läkaren. I bipacksedeln läser du mer om detta ämne. Här står också mer information om lätt ökad risk för åkommor som cancer och trombos som användningen av hormoner kan medföra.

När får du inte använda detta läkemedel?

Kliofem (Kliogest) är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

 • Är överkänslig för östradiol, noretisteron eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Har eller har haft bröstcancer, cancer i livmoderslemhinnan eller en annan form av cancer som reagerar på hormoner;
 • Har en åkomma i livmoderslemhinnan;
 • Lider eller har lidit av trombos eller av en viss blod-, hjärt- eller kärlsjukdom;
 • Har en leveråkomma.

Överlägg med läkaren om du kan använda Kliofem (Kliogest) om du har andra problem med hälsan eller om du vidare använder andra mediciner. I bipacksedeln finner du mer information om kontra-indikationer, växelverkningar och andra varningar.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Denna medicin används för det mesta bara av kvinnor som inte längre befinner sig i den fruktsamma åldern. För undantag gäller: använd inte detta läkemedel, eller uteslutande i samråd med läkaren om du är gravid eller ammar. Obs.: Kliofem (Kliogest) är inte något p-piller! Detta medel skyddar inte mot en oönskad graviditet. Är du yngre än 50 år och är det mindre än ett år sedan du menstruerade, använd då ett preventivmedel. Det finns för denna medicin inte några varningar vad beträffar bilkörning eller konsumtion av alkohol.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen