Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Kliovance (Activelle)

Kliovance (Activelle) är ett läkemedel som hjälper mot övergångsbesvär. Läkare föreskriver detta hormonpreparat till kvinnor i klimakteriet för att återställa den rubbade hormonspegeln. Detta behandlingssätt kallas för hormone replacement therapy (HRT) eller hormonterapi. De verksamma ämnena i Kliovance (Activelle) är estradiol (ett östrogenhormon) och noretisteron (ett progesteronhormon). Denna medicin kan endast fås på recept.

Vad är Kliovance (Activelle)?

Kliovance (Activelle) är ett läkemedel som hjälper mot övergångsbesvär. Läkare föreskriver detta hormonpreparat till kvinnor i klimakteriet för att återställa den rubbade hormonspegeln. Detta behandlingssätt kallas för hormone replacement therapy (HRT) eller hormonterapi. De verksamma ämnena i Kliovance (Activelle) är estradiol (ett östrogenhormon) och noretisteron (ett progesteronhormon). Denna medicin kan endast fås på recept.

För vad används medicinen?

Kliovance (Activelle) används som behandling av övergångsbesvär, såsom:

 • Blodvallningar;
 • Nattsvett;
 • Vaginala besvär (torrhet, irritation, ont vid sexuellt umgänge);
 • Ångest, depression eller humörsvängningar;
 • Torra ögon och/eller mun;
 • Minskad lust att ha sexuellt umgänge;
 • (Föregripande av) osteoporos.

Estradiol i Kliovance (Activelle) kompletterar underskottet av östrogener. Det lindrar eller föregriper övergångsbesvär. Det tillfogade progesteronhormonet noretisteron skyddar livmodern för biverkningar. Vid användning av Kliovance (Activelle) får du inte någon bortfallsblödning. Detta hormonpreparat är därför framförallt avsett för kvinnor som inte längre menstruerar, men fortfarande har livmodern i behåll.

Hur använder du Kliovance (Activelle)?

Kliovance (Activelle) är förpackat i kartor med 28 tabletter. Inta tabletten vid en fast tidpunkt med lite vatten. Det kan göras med eller utan föda. Om inte läkaren råder annorlunda, sväljer du tabletterna efter varandra. Det är alltså inte någon stoppvecka och du får inte någon menstruation. Mer information om användningen av Kliovance (Activelle) kan du läsa i bipacksedeln.

Dosering

Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Kliovance (Activelle) som följer:

 • Vuxna kvinnor: en gång om dagen 1 tablett.

Avvik inte från den rekommenderade doseringen och läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Om du behandlas med Kliovance (Activelle) kan du få besvär av biverkningar, såsom:

 • Illamående, magont eller andra mag-tarmbesvär;
 • Huvudvärk;
 • Mellanblödningar;
 • Vaginala flytningar;
 • Ömmande eller spända bröst;
 • Humörsvängningar.

Dessa besvär upphör eller minskar för det mesta efter någon tid. Har du långvarigt besvär av biverkningar, överlägg då med läkaren. Hormone replacement therapy (HRT) ger en lätt ökad risk för uppkomsten av allvarliga åkommor som bröstcancer och trombos. Läs informationen i bipacksedeln innan du börjar använda denna medicin.

När får du inte använda detta läkemedel?

Kliovance (Activelle) är inte för var och en ett lämpligt läkemedel. Använd inte detta hormonpreparat om du:

 • Är överkänslig för estradiol, noretisteron eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Lider eller har lidit av en leversjukdom, trombos, bröstcancer eller någon annan form av cancer som är känslig för hormoner;
 • Lider av en allvarlig njuravvikelse eller blodsjukdom, om du har besvär av oförklarliga vaginala blödningar eller om livmoderslemhinnan växer onormalt mycket.

Fråga läkaren om du får använda Kliovance (Activelle) om du har andra hälsoproblem eller om du använder mediciner.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Denna medicin är avsedd för kvinnor som inte längre är fruktsamma. Som undantag gäller:

 • Använd inte Kliovance (Activelle) under en graviditet eller om du ammar, om inte läkaren råder annorlunda.

Obs.: Kliovance (Activelle) är inte något p-piller! Använd ett kompletterande, icke-hormonellt preventivmedel om (chansen finns att) du är fruktsam. Det finns inte några varningar för Kliovance (Activelle) vad beträffar bilkörning och alkohol.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen