Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Klorokinfosfat

Klorokinfosfat är en malariamedicin. Det verksamma ämnet klorokinfosfat dödar malariaparasiter och verkar infektionshämmande. Denna medicin kan förebygga att man smittas med malaria, men kan även användas för att behandla ett akut anfall av malaria. Klorokinfosfat kan endast fås på recept.

Vad är Klorokinfosfat?

Klorokinfosfat är en malariamedicin. Det verksamma ämnet klorokinfosfat dödar malariaparasiter och verkar infektionshämmande. Denna medicin kan förebygga att man smittas med malaria, men kan även användas för att behandla ett akut anfall av malaria. Klorokinfosfat kan endast fås på recept.

Vad används medicinen till?

Malaria förekommer i tropikerna. Sjukdomen orsakas av en parasit som tränger in i kroppen via ett bett från en smittad mygga. Malaria orsakar feberanfall, ofta i kombination med frossa, kräkningar, diarré och ledvärk. Klorokinfosfat dödar parasiten som orsakar sjukdomen. Eftersom medicinen dessutom verkar infektionshämmande, skrivs den ibland även ut vid reumatism och lupus erythematosus.

Hur använder man Klorokinfosfat?

Ta tabletterna med vatten, under eller direkt efter en måltid. För att förebygga malaria börjar man ta Klorokinfosfat redan innan man reser till ett malariaområde. Man fortsätter därefter att ta medicinen i fyra veckor efter det man kommit tillbaka. Klorokinfosfat kan i vissa fall leda till (allvarliga) ögonproblem om man intar medicinen en längre tid. Om man använder denna malariamedicin i flera år eller i höga doser måste man låta en ögonläkare kontrollera ögonen regelbundet.

Dosering

Om inte en läkare föreskriver en annan dos så är riktlinjerna för att dosera Klorokinfosfat som nedan: För att förebygga malaria:

 • Vuxna och barn från 13 år: en gång i veckan: 300 mg på 1 dag. Börja behandlingen 1 till 2 veckor före avresa. Om det är omöjligt, ta då 300 mg varje dag, två dagar före avresa och fortsätt sedan med den normala doseringen. Fortsätt ta Klorokinfosfat till du har varit hemma i fyra till åtta veckor.
 • Barn mellan 11 och 12 år: ta 250 mg enligt ovanstående schema.
 • Barn från 7 till 10 år: ta 150 mg enligt ovanstående schema.
 • Barn från 4 till 6 år: ta 100 mg enligt ovanstående schema.
 • Barn upp till 4 år (med en vikt över 10 kilo): ta 50 mg enligt ovanstående schema.

Klorokinfosfat-tabletter är inte lämpliga för barn som väger mindre än 10 kilo. För att behandla malaria, reumatism eller lupus erythematosus gäller en annan dosering. Läs bipacksedeln före användandet.

Biverkningar

Denna malariamedicin kan leda till biverkningar, bland andra:

 • Kliande hudutslag;
 • Huvudvärk;
 • Mag- och tarmproblem;
 • Övergående blå missfärgning av slemhinnor och naglar;
 • Ögonproblem, såsom övergående dubbelseende.

Kontakta läkare om du drabbas av dessa eller andra biverkningar. I bipacksedeln kan du läsa mer om detta ämne.

När får man inte använda medicinen?

Klorokinfosfat är inte en lämplig medicin för alla. Använd inte detta malariamedel om du:

 • Är överkänslig mot Klorokinfosfat eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Lider av muskelsjukdomen myastenia gravis eller har problem med näthinnan eller synfältsförändringar.

Tillfråga din läkare om att använda denna medicin om du har andra problem med din hälsa. Klorokinfosfat ingår en växelverkan med vissa andra mediciner. Läkaren vet om du kan kombinera dina vanliga mediciner med Klorokinfosfat.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd enbart Klorokinfosfat under graviditeten eller när du ammar om din läkare har rekommenderat dig att göra det. Om du inte har några problem med ögonen (dubbelseende), är bilkörning inga problem. Inga varningar utfärdas i kombination med alkohol.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare

Dr. H.K. Benkert

Allmänläkare

Dr. P. Mester

Allmänläkare
Tillbaka till toppen