Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Leflunomide

​​Leflunomide tillhör gruppen immunosuppressiva; läkemedel som undertrycker kroppens försvar och hämmar inflammationer. Därigenom minskar ledbesvär såsom smärta, svullnader och stelhet. Leflunomide är en så kallad “DMARD” eller “Disease Modifying Antirheumatic Drug”; en medicin som påverkar sjukdomsförloppet vid reumatism. Effekten av Leflunomide är vanligen märkbar efter 4 till 6 veckor och kan ytterligare öka till efter 4 till 6 månader.​

​​Leflunomide undertrycker försvaret, undertrycker och hämmar inflammationer. Det ordineras vid reumatism och psoriasis med ledbesvär. Besvär såsom smärta, stelhet och svullna leder minskar med denna medicin.​

Vad är ​Leflunomide​?

​​Leflunomide tillhör gruppen immunosuppressiva; läkemedel som undertrycker kroppens försvar och hämmar inflammationer. Därigenom minskar ledbesvär såsom smärta, svullnader och stelhet. Leflunomide är en så kallad “DMARD” eller “Disease Modifying Antirheumatic Drug”; en medicin som påverkar sjukdomsförloppet vid reumatism. Effekten av Leflunomide är vanligen märkbar efter 4 till 6 veckor och kan ytterligare öka till efter 4 till 6 månader.​

När används ​Leflunomide​?

​​Läkarna skriver ut Leflunomide mot följande åkommor:​

 • ​​Reumaotid artrit (reumatism): reumatism är en autoimmun sjukdom varvid kroppen producerar antikroppar mot de egna cellerna, i detta fall lederna. Därigenom uppstår det inflammationer i lederna och kan lederna även skadas på lång sikt. Inflammationerna i lederna orsakar besvär såsom smärta, svullnader, stelhet och svullnader i till exempel händerna, handlederna, vristerna eller fötterna. ​
 • ​​Psoriatisk artrit (ledbesvär vid psoriasis): psoriasis är en sjukdom på huden som även kan förorsaka ledbesvär hos vissa personer. Förmodligen uppstår dessa besvär på samma sätt som vid reumatism, nämligen till följd av en autoimmunreaktion i kroppen på de egna cellerna (i huden men även lederna). ​

Leflunomide hämmar även kroppens försvar och undertrycker därmed inflammationsföreteelserna i lederna. Därigenom minskar besvären. Leflunomide ordineras vanligtvis först när andra mediciner mot reumatism inte har tillräcklig effekt.

Hur används ​Leflunomide​?

​​Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens ordination. De allmänna riktlinjerna för användning av Leflunomide är: ​

 • ​​Ta tabletten till exempel med ett glas vatten, utan att tugga den.​
 • Om du har besvär av illamående, kan det hjälpa om du tar tabletten under måltiden.
 • Ta helst tabletten vid samma tidpunkt, på så sätt glömmer du inte en dos så lätt.
 • Har du ändå glömt att ta en dos? Ta då ändå denna så snart som möjligt, men gör det bara om det dröjer mer än 8 timmar innan du ska ta nästa dos. Om det dröjer mindre än 8 timmar innan du ska ta nästa dos, är det bättre att hoppa över den glömda tabletten och fortsätta med det vanliga schemat.
 • Leflunomide kan förorsaka yrsel. Om du har besvär av denna biverkning, kan det vara farligt att delta i trafiken eller att betjäna maskiner. Yrsel uppträder för övrigt framförallt under de första dagarna av användningen.
 • Drick helst ingen alkohol så länge som du behandlas med denna medicin. Både Leflunomide och alkohol jan skada levern. Använder du båda, ökar risken för en leversjukdom.

I bipacksedeln hittar du mer information om användning av Leflunomide.

Vilka doseringar finns?

Leflunomide finns tillgänglig i tabletter 10 och 20 mg. Läkaren bestämmer och kontrollerar den rätta doseringen. De allmänna riktlinjerna för doseringen av Leflunomide är:

 • Vid reumatoid artrit:
  • Vuxna: de första 3 dagarna en dosering på 100 mg dagligen, därefter 10-20 mg en gång dagligen, beroende på hur allvarlig sjukdomen är.
 • Vid psoratisk artrit:
  • Vuxna: de första 3 dagarna en dosering på 100 mg dagligen, därefter 20 mg per dag.

För personer med en njuråkomma eller som är äldre än 65 år, gäller samma föreskrifter. Det avråds att låta barn yngre än 18 år använda Leflunomide eftersom det inte finns tillräckligt med bevis för säkerheten och effekten.

I bipacksedeln hittar du mer information om doseringen av denna medicin.

Vilka är biverkningarna av Leflunomide?

Vid användning av Leflunomide kan du få besvär av biverkningar. Det gäller då till exempel:

 • Mag-tarmbesvär, såsom diarré, illamående, kräkningar och magont;
 • Viktförlust;
 • Huvudvärk;
 • Yrsel;
 • Trötthet;
 • Blåsor eller sår i munnen;
 • Smakförlust eller -förändring;
 • Hudutslag (till exempel även eksem, klåda, nässelfeber);
 • Inflammation i senorna;
 • Högt blodtryck;
 • Större risk för infektioner till exempel i luftvägarna. Det beror på att kroppens försvar minskar;
 • Blodbrist och blödningar;
 • Inflammation i lever eller bukspottkörtel.

En fullständig översikt över alla eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln. Rådgör med en läkare om du får problem av kraftiga eller allvarliga biverkningar.

När får du inte använda Leflunomide?

Leflunomide läkemedel är inte lämpat för alla. Tabletterna får till exempel inte användas i följande situationer:

 • Om du är överkänslig mot leflunomide, andra läkemedel ur medicingruppen DMARDs, immunosuppressiva eller för ett av hjälpämnena i tabletten;
 • Om du är gravid eller om du försöker bli gravid. Detta läkemedel kan förorsaka defekter hos det ofödda barnet. Du får inte bli gravid under användning av Leflunomide tills 2 år efter du slutat med medicinen. Även män till den partner som försöker bli gravid ska inte använda läkemedlet eftersom medicinen skadar sädescellerna;
 • Om du ammar. Medicinen övergår i bröstmjölken och det kan vara farligt för barnet;
 • Om du har någon sjukdom varigenom försvarssystemet inte fungerar så bra (till exempel aids);
 • Om du har nedsatt benmärgsfunktion;
 • Om du har en allvarlig infektion;
 • Om du har en leversjukdom.

Läkaren kontrollerar några blodvärden till exempel på lever- eller koaguleringsavvikelser före eller under behandlingen.

Ytterligare information om kontraindikationer och andra varningar hittar du i bipacksedeln.

Kan Leflunomide användas i kombination med andra läkemedel?

Vissa mediciner har en växelverkan med Leflunomide. Därför kan risken för biverkningar öka eller medicinerna kan verka sämre. Det gäller bland annat följande läkemedel:

 • Mediciner som är skaldliga för levern;
 • Andra immumsystemhämmare, såsom methotrexate eller teriflunomide;
 • Blodförtunnande medel, såsom acenokumarol och fenprokoumon;
 • Vacciner som utvinns ur en levande försvagad microorganism;
 • Kolestyramin och aktivt kol;
 • Rosuvastatin (en kolesterolsänkande medicin);
 • Rifampicin (ett medel mot tuberkulos och hjärnhinneinflammation).

Ytterligare information om Leflunomides växelverkan med andra läkemedel hittar du i bipacksedeln. Rådgör med en läkare om du behandlas med en av dessa mediciner och om du dessutom vill börja använda Leflunomide.

Var kan jag köpa Leflunomide?

Leflunomide finns endast tillgängligt på ett (online) apotek.

Kan jag köpa Leflunomide utan recept?

Detta är ett receptbelagt läkemedel. Du måste ha ett recept från en läkare för att kunna beställa Leflunomide.

Källor

Centrafarm BV. (december 2017). Bipacksedel Leflunomide CF 10/20 mg, filmdragerade tabletter. Rådfrågat den 19 juni 2020, från https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h106041.pdf

Nederländska föreningen för farmaci. (2020, 21 januari). Leflunomide - Apotheek.nl. Rådfrågat den 19 juni 2020, från https://www.apotheek.nl/medicijnen/leflunomide#!

Nederländska Husläkarsamfundet. (2017, 2 november). Jag har Reumatoid artrit | Husläkare. Rådfrågat den 19 juni 2020, från https://thuisarts.nl/reumato%C3%AF-artritis/ik-heb-reumato%C3%AF-artritis

Nederländska vårdinstitutet. (utan datum). Leflunomide - Farmakoterapeutiskkompass. Rådfrågat den 19 juni 2020, från https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/l/leflunomide

Patientinformation

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 21-11-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen