Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Levofloxacin

Levofloxacin är ett antibiotikum som säljs under flera varumärken, såsom Levaquin och Iquix. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas fluorokinolon antibiotika, vilka verkar genom att förhindra bakterieväxt.

Vad är Levofloxacin?

Levofloxacin är ett antibiotikum som säljs under flera varumärken, såsom Levaquin och Iquix. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas fluorokinolon antibiotika, vilka verkar genom att förhindra bakterieväxt.

Vad används Levofloxacin till?

Levofloxacin används till att behandla ett flertal olika bakterieinfektioner, inklusive bihåleinflammation, halsfluss, urinvägsinfektion och klamydia. Liksom med all antibiotika, är det endast effektivt i behandlingen av bakterieinfektioner, så det är viktigt att ditt besvär inte har orsakats av ett virus, för då fungerar inte Levofloxacin. Om man tar det för att behandla virus, kan resistens skapas, vilket gör det mindre effektivt för att behandla infektioner i framtiden

Hur tar man Levofloxacin?

Det är viktigt att följa läkarens anvisningar, eller förpackningens bruksanvisning. Levofloxacin är ett oralt läkemedel som tas en gång om dagen, med eller utan mat. Drick rikligt med vatten när du tar Levofloxacin, såvida inget annat har rekommenderats. Om du tar andra läkemedel, är det viktigt att ta dem vid andra tidpunkter.
Försök att tabletterna vid samma tidpunkt varje dag.

Dosering

Dosstyrkan för Levofloxacin varierar beroende på tillståendets typ och svårighetsgrad. Andra faktorer som påverkar doseringen är patientens vikt och ålder. Det är viktigt att ta hela den förskrivna antobiotikakuren, även om du känner dig bättre efter några dagar, för att undvika att infektionen återkommer. Berätta för din läkare om tillståndet inte förbättras, eller om det förvärras.

Har Levofloxacin några biverkningar?

Liksom all antibiotika har Levofloxacin vissa biverkningar. Några biverkningar som ofta rapporteras inkluderar:

  • Sömnlöshet
  • Illamående
  • Yrsel
  • Diarré
  • Svimningskänsla

Tala med din apotekare om symtomen inte upphör efter några dagar, eller om de blir värre. Levofloxacin kan även göra huden solkänsligare, så använd ett solskydd om du tillbringar längre perioder i solen.

Allvarliga biverkningar är sällsynta. Kontakta din läkare omedelbart om du upplever:

  • Några tecken på njur- eller leverinfektion, såsom mörk urin, gula ögonvitor och hud, eller ovanligt urineringmönster;
  • Ovanliga blödningar eller blåmärken;
  • Några tecken på en allvarlig allergisk reaktion (hudutslag, nässelfeber, klåda, andningsbesvär).

När är det inte säkert att ta Levofloxacin?

Du måste berätta din medicinska historia för din läkare. Om du någonsin har haft en allergisk reaktion på ett annat antibiotikum, kan Levofloxacin vara olämpligt för dig. Om du har led- eller senbesvär, en historia med depression eller njurbesvär, berätta detta för din läkare.
Om du är diabetiker, kan Levofloxacin påverka blodsockernivån, så det är synnerligen viktigt att regelbundet övervaka detta.

Graviditet/Amning/Alkohol/Bilkörning

Rådfråga din läkare om du är gravid eller ammar innan du tar Levofloxacin, även om läkemedlets mängd är så liten att det är osannolikt att det kan skada ett spädbarn som diar.
Alkohol kan göra att du känner dig yr när du tar Levofloxacin. Kör inte bil eller använd tunga maskiner förrän du kan göra det säkert.

För mer information om Levofloxacin, läs häftet i förpackningen, eller boka en konsultation med en läkare via Dokteronline.com.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen