Meny

Logynon (Trionetta)

Logynon (Trionetta) är ett p-piller. De verksamma ämnena etinylestradiol och levonorgestrel är kvinnliga könshormoner. Kombinerade i Logynon (Trionetta) hindrar dessa ingredienser att en graviditet uppstår.

Vad är Logynon (Trionetta)?

Logynon (Trionetta) är ett p-piller. De verksamma ämnena etinylestradiol och levonorgestrel är kvinnliga könshormoner. Kombinerade i Logynon (Trionetta) hindrar dessa ingredienser att en graviditet uppstår.

För vad används medicinen?

Logynon (Trionetta) är ett pålitligt preventivmedel. Detta piller förhindrar att en graviditet uppstår genom att ägglossningen hämmas och genom att förändra sammansättningen av slemhinnan i livmodern. Under användningen av p-pillret uppstår inte någon riktig menstruation, utan en bortfallsblödning som inte ger så mycket besvär. Logynon (Trionetta) används därför också ibland som behandling av menstruationsproblem, såsom häftig blodförlust eller svår menstruationsvärk.

Hur använder man Logynon (Trionetta)?

Logynon (Trionetta) är ett s.k. trefasigt-kombinationspiller. En karta innehåller 21 piller i tre olika färger med olika dosering. De första sex dagarna intar du ett brunt piller. Därefter sväljer du fem dagar ett vitt piller. Sedan sväljer du tio dagar ett gult piller. Efter detta, då kartan är tom, följer en stoppvecka då bortfallsblödningen kommer igång. Efter stoppveckan börjar du med en ny karta Logynon (Trionetta). Har du glömt att ta ett piller eller har du kräkts eller haft besvär av tunn diarré efter att du har tagit Logynon (Trionetta), då kan pålitligheten av detta piller inte längre garanteras. Läs i bipacksedeln vad du ska göra i så fall.

Dosering

En förpackning innehåller tre kartor. Den vanliga doseringen av Logynon (Trionetta) är som följer:

 • Inta under tre veckor en gång om dagen 1 tablett, följt av en stoppvecka. Börja sedan med en ny cykel.

Läs bipacksedeln före användning.

Biverkningar

Logynon (Trionetta) kan ge biverkningar, fastän de flesta användarna inte har något besvär. De biverkningar som du kan uppleva, är bl.a.:

 • Magtarmbesvär;
 • Ömma eller spända bröst;
 • Mellanblödningar;
 • Fasthållande av vätska;
 • Huvudvärk/migrän.

Rådgör med en läkare om du även efter ett par månader fortfarande har besvär av dessa eller andra biverkningar. Det är viktigt att läsa bipacksedeln före användning av pillret. I denna nämns bl.a. att Logynon (Trionetta) ger en lätt ökad risk för trombos och vissa former av cancer.

När ska/får du inte använda detta läkemedel?

Logynon (Trionetta) är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte detta p-piller om du:

 • Är överkänslig för etinylestradiol, levonorgestrel eller ett av hjälpämnena;
 • Lider eller har lidit av trombos eller en störning i blodkoaguleringen;
 • Har haft en hjärninfarkt eller hjärtanfall, eller symptom som tyder på förvarning;
 • Lider eller har lidit av migrän med försämrade kroppsfunktioner, en allvarlig leveråkomma, inflammation i bukspottskörteln eller cancer som reagerar känsligt på hormoner.
 • Lider av vaginala blödningar med okänd orsak.

Har du andra hälsoproblem, fråga då en läkare om du säkert kan använda Logynon (Trionetta). Logynon (Trionetta) kan påverka effekten av andra mediciner (och vice versa). Uppge vid din läkarkonsultation, vilka mediciner eller kosttillskott du använder. I bipacksedeln läser du mer om kontra-indikationer, växelverkningar och andra varningar.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd inte Logynon (Trionetta) om du är gravid och bara i samråd med en läkare om du ammar. Det finns inga varningar vad beträffar bilkörning eller konsumtion av alkohol.

Tillbaka till toppen