Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Losartan

Losartan är en medicin som tillhör gruppen angiotensin II-receptorantagonister. Det kroppsegna ämnet angiotensin II binder sig till receptorerna i blodkärlen och får dessa att dras samman och blodtrycket stiger. Losartan förebygger att angiotensin II binder sig till receptorerna, så att blodkärlen slappnar av och blodtrycket sjunker. Losartan potassium sköter om att njurfunktionen hos patienter med diabetes typ 2 och högt blodtryck långsammare blir sämre. Losartan föreskrivs av läkare till barn från 6 år och vuxna med högt blodtryck (hypertension), förtjockning av vänster hjärtkammare (ventrikel) och vid hjärtsvikt om en ACE-hämmare inte får användas. Du kan köpa Losartan på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att ordna det i ditt namn hos ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult för dig med en legitimerad EU-läkare.

Vad är Losartan?

Losartan är en medicin som tillhör gruppen angiotensin II-receptorantagonister. Det kroppsegna ämnet angiotensin II binder sig till receptorerna i blodkärlen och får dessa att dras samman och blodtrycket stiger. Losartan förebygger att angiotensin II binder sig till receptorerna, så att blodkärlen slappnar av och blodtrycket sjunker. Losartan potassium sköter om att njurfunktionen hos patienter med diabetes typ 2 och högt blodtryck långsammare blir sämre. Losartan föreskrivs av läkare till barn från 6 år och vuxna med högt blodtryck (hypertension), förtjockning av vänster hjärtkammare (ventrikel) och vid hjärtsvikt om en ACE-hämmare inte får användas. Du kan köpa Losartan på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att ordna det i ditt namn hos ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult för dig med en legitimerad EU-läkare.

Hur använder man Losartan och i vilken dosering

Det är alltid att föredra att inta Losartan på en fast tidpunkt med åtminstone ett halvt glas vatten. På så sätt förebygger du att en dosering blir överhoppad. Skulle du ändå glömma bort det en gång, inta då inte den glömda dosen, utan vänta tills det är tid för din nästa dos. Doseringen av Losartan är till en början för det mesta låg och höjs sedan gradvis. Den maximala effekten inträder efter 3 till 6 veckor. Stoppa inte på egen hand, utan fortsätt att använda medicinen tills din läkare anger att du inte behöver använda den längre. Det finns inga restriktioner vad gäller mat och dryck, men var försiktig med alkohol. Den kan förstärka effekten av Losartan. Rådfråga bipacksedeln för mer information om doseringen av detta läkemedel.

Biverkningar av Losartan

Losartan kan liksom andra läkemedel förorsaka biverkningar, men det betyder inte att du också får dem. De viktigaste biverkningarna är:

  • yrsel
  • lågt blodtryck
  • vertigo (vimmelkantig känsla)
  • trötthet

De flesta biverkningarna går över på några dagar. Om du är osäker rådfråga då en läkare. Rådfråga bipacksedeln för en fullständig översikt över eventuella biverkningar av Losartan.

När är det bäst att inte använda Losartan (kontraindikationer)

  • vid överkänslighet för det verksamma ämnet eller ett av hjälpämnena
  • vid en allvarlig störning av leverfunktionen
  • vid en allvarlig störning av njurfunktionen
  • vid graviditet
  • vid amning

Kompletterande information om Losartan

Losartan finns att få i tablettform i varianterna 12,5 mg, 25 mg, 50 mg och 100 mg. Förvara Losartan potassium vid en temperatur under 25ºC i den originella förpackningen. Använd inte läkemedlet efter bäst-före-datum.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen