Meny

Losec Mups

Losec Mups innehåller omeprazol, en protonpumpshämmare (magsyrehämmare). Detta läkemedel sköter om att magslemhinnan producerar mindre magsyra. Magen och matstrupen blir mindre irriterade och slappnar av, så att magbesvären upphör eller minskas betydligt. Losec Mups är ett receptbelagt läkemedel.

Vad är Losec Mups?

Losec Mups innehåller omeprazol, en protonpumpshämmare (magsyrehämmare). Detta läkemedel sköter om att magslemhinnan producerar mindre magsyra. Magen och matstrupen blir mindre irriterade och slappnar av, så att magbesvären upphör eller minskas betydligt. Losec Mups är ett receptbelagt läkemedel.

Vad används medicinen för?

Magsyrehämmare som Losec Mups hjälper vid magbesvär som halsbränna, sura uppstötningar, en uppblåst känsla och magont. Dessa besvär förekommer ofta vid vissa magåkommor, som reflux, ett mag- eller tarmsår, en inflammerad matstrupe eller Zollinger-Ellisons syndrom. Läkare föreskriver Losec Mups ibland också som magskyddare för att förebygga magbesvär, t.ex. vid användningen av vissa mediciner.

Hur använder man Losec Mups?

Losec Mups består av en tablett som ska intas utan tuggning med lite vätska. Om det inte lyckas, då kan du lösa upp tabletten i ett halvt glas vatten eller saft. Små korn frigörs då och de ska inte tuggas sönder. Se till att du får i dig alla kornen. Du kan inta detta läkemedel före, under eller efter måltiden. Gör det helst på morgonen på en fast tidpunkt. Sväljer du denna medicin två gånger om dagen, då kan du inta tabletterna på morgonen och på kvällen. En läkare avgör beroende på dina besvär hur länge du ska fortsätta att använda Losec Mups.

Dosering

Losec Mups finns att få i styrkorna 10 mg, 20 mg och 40 mg. Om inte en läkare råder annorlunda, gäller för de flesta magåkommor följande doseringsråd:

  • Vuxna: en gång om dagen 1 tablett à 20 mg eller 40 mg.

För barn ska en läkare föreskriva en anpassad dosering. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Mediciner kan förorsaka biverkningar, fastän inte alla får besvär. Biverkningarna av Losec Mups är bl.a.:

  • Mag- tarmbesvär (magont, väderspänningar, illamående, diarré eller förstoppning);
  • Sömnighet, yrsel;
  • Huvudvärk.

De flesta besvären upphör efter en tid, då kroppen har vant sig vid det verksamma ämnet. Har du fortsatta besvär av biverkningar, rådfråga då en läkare. I bipacksedeln finner du en översikt över alla eventuella biverkningar.

När ska du inte använda detta läkemedel?

Losec Mups är inte för alla en lämplig medicin. Använd inte denna magsyrehämmare om du:

  • Är överkänslig för omeprazol eller andra protonpumpshämmare;
  • Är överkänslig för ett av de använda hjälpämnena;
  • Använder ett läkemedel som innehåller ämnet nelfinavir (vid hiv-infektioner).

Överlägg med en läkare om användningen av detta läkemedel om du har hälsoproblem. Använder du även annan medicinering eller kosttillskott, tala då om det för en läkare. Vissa läkemedel har en växelverkan med Losec Mups.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd Losec Mups uteslutande på inrådan av en läkare om du är gravid eller ammar. Losec Mups kan i början ibland förorsaka yrsel eller sömnighet. Delta inte i trafiken om du har besvär av detta. Alkohol kan förvärra magbesvären. Upphör att använda sprit så länge som du måste inta detta läkemedel.

Tillbaka till toppen