Meny

Losec Omeprazol

Det verksamma ämnet i Losec Omeprazol (det likalydande omeprazol) är en protonpumpshämmare, eller en magsyrehämmare. Detta läkemedel minskar mängden magsyra som produceras. Härigenom slappnar magslemhinnan av och minskar magbesvären. Losec Omeprazol är ett receptbelagt läkemedel.

Vad är Losec Omeprazol?

Det verksamma ämnet i Losec Omeprazol (det likalydande omeprazol) är en protonpumpshämmare, eller en magsyrehämmare. Detta läkemedel minskar mängden magsyra som produceras. Härigenom slappnar magslemhinnan av och minskar magbesvären. Losec Omeprazol är ett receptbelagt läkemedel.

Vad används medicinen för?

Losec Omeprazol hjälper vid halsbränna, sura uppstötningar, illamående och andra magbesvär som är följden av en irriterad magslemhinna eller en annan magåkomma. Läkare föreskriver detta läkemedel bl.a. vid reflux, ett mag- eller tarmsår, en inflammerad matstrupe eller Zollinger-Ellisons syndrom. Losec Omeprazol kan också användas för att skydda magväggen, t.ex. vid användning av vissa mediciner.

Hur använder man Losec Omeprazol?

Losec Omeprazol består av en kapsel innehållande lösa korn. Kapseln ska intas utan tuggning med tillräckligt mycket vätska. Du kan också öppna kapseln och inta kornen med lite saft, yoghurt eller vatten. Det är dock viktigt att du inte tuggar sönder dessa korn. Inta Losec Omeprazol helst på morgonen på en fast tidpunkt. Det kan du göra före, under eller efter måltiden. Sväljer du denna medicin två gånger om dagen, då kan kapslarna intas på morgonen och på kvällen. En läkare avgör hur länge du ska fortsätta att använda Losec Omeprazol.

Dosering

Losec Omeprazol finns att få i kapslar på 10 mg och 20 mg. Om inte en läkare avgör annorlunda, gäller för de flesta magåkommor följande doseringsråd:

  • Vuxna: en gång om dagen 1 kapsel à 10 mg eller 20 mg.

För barn ska en läkare föreskriva en anpassad dosering. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Mediciner förorsakar ibland biverkningar, fastän inte alla får besvär av dem. Vid användning av Losec Omeprazol kan du bl.a. uppleva följande besvär:

  • Mag- tarmbesvär (magont, väderspänningar, illamående, diarré eller förstoppning);
  • Sömnighet, yrsel;
  • Huvudvärk.

De flesta besvären upphör efter några dagar. Kroppen har då vant sig vid medicinen. Har du fortsatta besvär av biverkningar, rådfråga då en läkare. I bipacksedeln står en översikt över alla eventuella biverkningar.

När ska du inte använda detta läkemedel?

Losec Omeprazol är inte för alla en lämplig medicin. Använd inte denna magsyrehämmare om du:

  • Är överkänslig för omeprazol eller andra protonpumpshämmare;
  • Är överkänslig för ett av de använda hjälpämnena;
  • Använder en medicin som innehåller ämnet nelfinavir (vid hiv-infektioner).

Överlägg med en läkare om användningen av detta läkemedel om du har hälsoproblem. Informera alltid en läkare om din medicinering: vissa mediciner har en växelverkan med Losec Omeprazol.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd Losec Omeprazol uteslutande i samråd med en läkare om du är gravid eller ammar. Denna medicin kan i början ge biverkningar som yrsel eller sömnighet. Delta inte i trafiken så länge som du har besvär av detta. Användning av alkohol avråds: sprit kan irritera magen extra mycket.

Tillbaka till toppen