Lumigan

Lumigan ögondroppar innehåller det verksamma ämnet bimatoprost, ett medel som stimulerar utflöde av vätska ur ögongloben. Härigenom lättar trycket i ögongloben.

Vad är Lumigan?

Lumigan ögondroppar innehåller det verksamma ämnet bimatoprost, ett medel som stimulerar utflöde av vätska ur ögongloben. Härigenom lättar trycket i ögongloben.

Vad används Lumigan för?

Lumigan föreskrivs vid glaukom, en åkomma där trycket i ögongloben är för högt. Glaukom (även kallat grön starr) skadar synförmågan. Synfältets kanter bortfaller, varför det verkar som om patienten tittar genom en tub. Detta är ofta förbundet med smärtsamma, röda ögon. Lumigan sköter om att trycket i ögongloben avtar. På så sätt förebyggs (vidare) skada av synfältet.

Hur använder man Lumigan?

Lumigan droppar ska tas på en fast tidpunkt, helst på kvällen. Tvätta alltid händerna innan du droppar ögonen, och undvik kontakt mellan ögat och pipen på flaskan. Så förblir ögondropparna sterila. I bipacksedeln står en utförlig beskrivning hur du på bästa sätt kan droppa ögat med Lumigan. Den som använder ögonlinser måste avlägsna dem innan Lumigan används. Vänta efter att du har droppat ögonen minst en kvart innan du sätter in linserna igen.

Dosering

Lumigan ögondroppar innehåller 300 mikrogram bimatoprost per ml. Den brukliga doseringen för vuxna från 18 år är en gång om dagen 1 droppe per skadat öga. Följ dock alltid doseringsrådet från din läkare. Om du har glömt en dos, då kan du ta den, om det inte nästan är tid för nästa dos. Ta aldrig två droppar Lumigan samtidigt för att kompensera den glömda dosen. Om du stoppar med användningen av Lumigan, kan trycket i ögongloben åter öka. Stoppa därför uteslutande med denna medicin efter samråd med en läkare.

Biverkningar

Användningen av Lumigan kan ge biverkningar. Kända biverkningar är bl.a:

  • längre, mörkare ögonfransar;
  • röda och/eller irriterade ögon;
  • inflammerade och/eller kliande ögonlock.

Rådfråga bipacksedeln för en fullständig lista över eventuella kontraindikationer, varningar och övriga biverkningar.

Graviditet/amning

Det är inte tillräckligt känt vilken effekt Lumigan har på en (ofödd) baby. Använd därför inte detta medel om du är gravid eller vill bli det, eller om du ammar. Din läkare kan tala om vilken medicin du ändå kan använda på ett säkert sätt.

Tillbaka till toppen