Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Lyrica

Lyrica (aktivt ämne: pregabalin) påverkar nervernas stimulansöverföring. Medicinen hjälper bland annat vid nervvärk och vissa sorters epilepsi.

Vad är Lyrica?

Lyrica (aktivt ämne: pregabalin) påverkar nervernas stimulansöverföring. Medicinen hjälper bland annat vid nervvärk och vissa sorters epilepsi.

Vad tas medicinen mot?

Hjärnans nerver kan bli överstimulerade, vilket kan leda till besvär såsom nervsmärta, epilepsi, ångestkänslor eller ihållande hicka. Läkare ordinerar Lyrica bland annat vid:

  • Nervsmärta: en smärta som oftast orsakas av nervskador. Åkommor såsom diabetes eller bältros (zona) kan förorsaka neuropatisk smärta (nervsmärta).

Pregabalin (Lyricas aktiva ämne) lugnar de överstimulerade nerverna och hjälper på så vis till med att lindra besvären.

Hur tas Lyrica?

Svälj kapseln hel med lite vatten. Det spelar ingen roll om det är med eller utan föda. Lyrica har olika verkan hos olika människor. Märker man inte av nån förbättring inom en till två veckor bör man rådfråga läkare. Sluta inte tvärt med att ta denna medicin, utan trappa istället ner Lyricaintaget i samråd med läkare.

Dosering

Läkaren vet vilken styrka som behövs och hur länge den behöver tas. Ordinerar läkaren inget annat är den gängse doseringen:

  • Vuxna: 150 mg till 600 mg om dan, uppdelat i två (morgon och kväll) eller tre (morgon, middag och kväll) doseringar.

Lyrica är olämpligt för barn på under 18 år. Läs alltid genom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Under behandlingen med Lyrica kan biverkningar förekomma. Det kan handla om följande besvär:

  • Yrsel;
  • Sömnighet och trötthet;
  • Huvudvärk;
  • Ökad aptit;
  • Balansproblem;
  • Suddig eller dubbel syn;
  • Bukbesvär.

Den som drabbas av (nån av) dessa eller andra besvär bör rådfråga läkare eller apotekare. I bipacksedeln finns en utförlig översikt av möjliga biverkningar.

När bör man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Lyrica (pregabalin) är inte lämpat för alla. Ta inte denna medicin vid:

  • Överkänslighet mot pregabalin eller annat i kapseln förekommande hjälpämne.

Den som lider (eller har lidit) av vissa hälsobesvär, exempelvis obstipati eller njur-, lever- eller hjärtbesvär bör rådfråga läkare om den kan ta detta läkemedel. Berätta även för läkaren om eventuellt övrigt medicinintag då Lyrica kan ha växelverkan med andra läkemedel.

Graviditet och amning / trafiklämplighet / alkohol

Den som är gravid eller ammar bör inte ta Lyrica om detta inte ordinerats av läkare. Lyricas biverkningar (såsom yrsel eller suddig syn) kan påverka reaktionsförmågan. Den som drabbas av dessa besvär bör inte bege sig ut i trafiken. Alkohol kan locka fram eller förvärra Lyricas biverkningar. Avstå från alkohol under behandlingen med denna medicin.

Patientinformation

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 13-07-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen