Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Malarone

Malarone tillhör medlen mot malaria. Denna medicin innehåller atovaquon och proguanil, ämnen som dödar malariaparasiterna i lever och blod. Malarone används preventivt av personer som reser till tropikerna. Läkemedlet kan även som behandling föreskrivas personer som har drabbats av sjukdomen malaria.

Vad är Malarone?

Malarone tillhör medlen mot malaria. Denna medicin innehåller atovaquon och proguanil, ämnen som dödar malariaparasiterna i lever och blod. Malarone används preventivt av personer som reser till tropikerna. Läkemedlet kan även som behandling föreskrivas personer som har drabbats av sjukdomen malaria.

För vad används Malarone?

Malarone föreskrivs för att förebygga och behandla malaria, en tropisk sjukdom förorsakad av ett bett av malariamyggan. Malaria ger besvär som:

 • Feber;
 • Frossbrytningar;
 • Huvudvärk;
 • Ont i lederna;
 • Kräkning och diarré.

Obehandlad malaria kan leda till allvarliga komplikationer. Det är därför viktigt att använda ett antimalariamedel om du reser till tropiska områden.

Hur använder du Malarone?

Malarone ska alltid intas med ganska fettrik föda eller en dryck av en mejeriprodukt. Inta den första dosen 1 till 2 dagar före avresa till området där malaria förekommer. Svälj Malarone sedan under hela resan, och inta detta läkemedel efter att du kommit tillbaka ytterligare 7 dagar. Har du kräkts inom en timme efter att du intagit Malarone? Ta då på nytt en tablett: kroppen har då inte kunna ta upp det verksamma ämnet.

Dosering

Om inte läkaren föreskriver annorlunda, är den vanliga doseringen av Malarone för att förebygga malaria som följer:

 • Vuxna och barn som väger över 40 kg: en gång om dagen 1 tablett à 250 mg.
 • Barn från 11 till 40 kg: en gång om dagen 1 tablett Malarone Junior (tablett à 62,5 mg).

För behandlingen av malaria ska läkaren föreskriva en annan dosering. Läs övrig information i bipacksedeln.

Biverkningar

Malarone kan förorsaka biverkningar, fastän inte alla får besvär av dessa. De biverkningar som oftast nämns vid användning av detta läkemedel är bl.a.:

 • Mag-tarmbesvär (magont, diarré), framförallt under de första dagarna;
 • Huvudvärk;
 • Dålig aptit.

Rådfråga också här bipacksedeln för en fullständig översikt över eventuella biverkningar.

När får du inte använda Malarone?

Malarone får inte användas under alla omständigheter. Inta inte detta läkemedel om du:

 • Är överkänslig för atovaquon, proguanil eller ett av de använda hjälpämnena.
 • Lider av en allvarlig njursjukdom;
 • Är gravid eller vill bli det.

Malarone har en växelverkan med andra mediciner, bl.a. vissa medel mot illamående och vissa antibiotika. Läkaren vet vilka läkemedel det gäller. Uppge vid din beställning därför alltid vilka andra mediciner du använder. I bipacksedeln läser du mer om kontra-indikationerna vid detta läkemedel.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Använd inte Malarone om du är gravid eller vill bli det. Detta läkemedel kan nå babyn via modersmjölken. Väger din baby mer än 5 kg, då kan du använda denna medicin. Väger din baby mindre än 5 kg, rådgör då med läkaren om användningen av ett säkrare antimalariamedel. Malarone kan i vissa fall förorsaka yrsel. Delta inte i trafiken om du har besvär av det.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen