Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Marvelon

Marvelon är ett preventivpiller ur kategorin sub-50: preventivpiller med relativt få hormoner. De aktiva ämnena etinylestradiol och desogestrel gör det nästintill omöjligt för graviditet att uppstå. Detta preventivpiller är receptbelagt.

Vad är Marvelon?

Marvelon är ett preventivpiller ur kategorin sub-50: preventivpiller med relativt få hormoner. De aktiva ämnena etinylestradiol och desogestrel gör det nästintill omöjligt för graviditet att uppstå. Detta preventivpiller är receptbelagt.

Vad används medicinen för?

Marvelon är ett pålitligt preventivmedel. Pillrets hormoner hämmar ägglossningen och förändrar livmoderslemhinnornas sammanställning. Därmed är (vid noggrant bruk) risken för graviditet nästintill noll. Läkare ordinerar även Marvelon vid menstrueringsbesvär - exempelvis svår smärta eller omåttlig blodförlust. Tar man Marvelon uppstår nämligen en mild utsöndingsblödning som förlöper lindrigare än normal menstruering.

Hur använder du Marvelon?

Marvelon kommer som kartor med 21 piller. Ta 1 tablett varje dag tills kartan är tömd. Därefter ska inget piller tas under en vecka (stoppvecka). Under denna vecka uppstår utsöndringsblödningen. Påbörja efter en vecka en ny karta, även om blödningen inte upphört. Ta helst Marvelon vid samma tidspunkt varje dag. Har du glömt att ta pillret, eller om du kräkt eller fått vattnig diarré efter att ha tagit pillret, kan preventivpillret vara mindre pålitligt. Läs hur du isåfall behöver gå tillväga i bipacksedeln.

Dosering

Den gängse Marvelon-doseringen är som följer:

 • 1 tablett om dan under tre veckors tid. Därefter följer en stoppvecka på sju dar. Därpå påbörjas en ny cykel.

Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Även fast de flesta kvinnor inte drabbas kan man drabbas av biverkningar om man tar detta piller. De biverkningar som kanske kan uppstå är bland andra:

 • Bukbesvär;
 • Ömmande eller spända bröst;
 • Genombrottsblödningar;
 • Tjocka vrister eller fötter på grund av kvarhållen fukt;
 • Huvudvärk/migrän.

Dessa biverkningar försvinner oftast inom några veckor, efterhand som kroppen vänjer sig vid pillret. Rådfråga läkare om du besväras av dessa eller andra biverkningar under längre tid eller drabbas hårt av biverkningar. Läs igenom bipacksedeln i förväg. I den står det blandannat angivet att Marvelon innebär en smått ökad risk för trombos eller vissa sorters cancer.

När får du inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Marvelon är inte lämpat för alla. Ta inte denna medicin ifall du:

 • Är överkänslig mot etinylestradiol, desogestrel eller annat förekommande hjälpämne;
 • Har eller har haft trombos;
 • Har drabbats av hjärninfarkt eller hjärtanfall, eller symptom som varslat om dessa;
 • Lider eller har lidit av koaguleringsstörning, migrän med domningar, allvarlig leveråkomma, bukspottkörtelsinflammation eller hormonkänslig cancer.
 • Lider av vaginala blödningar av okänd orsak.

Rådfråga läkare om du kan ta Marvelon ifall du lider av andra hälsoproblem. Detta läkemedel kan hamna i växelverkan med andra mediciner. I bipacksedeln finns vidare information om kontraindikationer, växelverkningar och andra anmärkningar.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Marvelon ska inte tas under graviditet eller amning. Det finns inga anmärkningar gällande trafiklämplighet eller alkoholintag.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare

Dr. H.K. Benkert

Allmänläkare

Dr. P. Mester

Allmänläkare
Tillbaka till toppen