Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Maxalt

Maxalt är ett medel mot migrän ur gruppen triptaner. Det verksamma ämnet rizatriptan gör så att blodkärlen i hjärnan drar ihop sig varigenom symptomen av migrän minskar. Denna migränmedicin är uteslutande lämplig för vuxna.

Vad är Maxalt?


Maxalt är ett medel mot migrän ur gruppen triptaner. Det verksamma ämnet rizatriptan gör så att blodkärlen i hjärnan drar ihop sig varigenom symptomen av migrän minskar. Denna migränmedicin är uteslutande lämplig för vuxna.

För vad används medicinen?


Triptaner som Maxalt föreskrivs vid migrän, en form av huvudvärk som hänger ihop med föjande besvär:

 • Sprängande huvudvärk, ofta på en sida av huvudet;
 • Illamående och kräkning;
 • Överkänslighet för ljus och ljud.


Ibland föregås ett migränanfall av en så kallad ‘aura’: störningar i synfältet, som att se stjärnor, en vågformig bild eller blixtar. Hos vissa människor är det också fråga om utfallsföreteelser, som en stickande känsla i en arm eller ett ben.

Hur använder du Maxalt?


Maxalt finns att få som en vanlig tablett och som smälttablett. Den vanliga tabletten sväljer du med lite vatten. Smälttabletten kan du låta smälta på tungan. Inta en tablett så fort du får besvär av huvudvärk. Maxalt verkar bara om migränanfallet redan har börjat. Medlet ska alltså inte användas preventivt.

Dosering


En tablett Maxalt innehåller 5 mg eller 10 mg rizatriptan. Läkaren vet vilken styrka som hjälper bäst vid dina besvär. Om inte läkaren bestämmer annorlunda, är den vanliga doseringen av Maxalt som följer:

 • Vuxna: 1 tablett per gång. Kommer huvudvärken tillbaka inom 24 timmar, då kan du ta ännu 1 tablett. Intagningstiden mellan tabletterna ska vara minimalt 2 timmar. Den maximala doseringen per dag är 20 mg.


Detta läkemedel är inte lämpligt för barn. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar


Maxalt kan ge biverkningar, fastän inte alla får besvär av dessa. Biverkningar som eventuellt kan uppträda är bl.a.:

 • Smärta eller en stickande känsla i olika delar av kroppen. Dessa företeelser upphör i allmänhet inom 2 timmar;
 • Mag-/tarmbesvär (diarré, förstoppning, illamående);
 • Trötthet, sömnighet, yrsel, känsla av svaghet.


I bipacksedeln står en fullständig uppräkning av de möjliga biverkningarna. Rådfråga läkaren om du har mycket besvär att dessa.

När får du inte använda detta läkemedel?


Maxalt är inte lämpligt för alla. Använd inte denna medicin om du:

 • Är överkänslig för rizatriptan eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Lider av ett högt blodtryck som inte är under kontroll, en hjärt- eller kärlsjukdom eller en annan allvarlig åkomma;
 • Har haft en stroke eller TIA;
 • Använder vissa mediciner eller gjort det nyligen. Läkaren vet vilka läkemedel det är fråga om;
 • Är yngre än 18 år.


Uppge vid din beställning vilka läkemedel du använder. Det är möjligt att dessa har en växelverkan med Maxalt.

Graviditet / bilkörning / alkohol


Använd Maxalt helst inte om du är gravid, inom kort vill bli det eller om du ammar. Läkaren kan föreskriva dig ett annat smärtlindrande medel som är säkrare.

Detta läkemedel kan förorsaka yrsel eller trötthet. Kör inte bil så länge du har besvär av dessa företeelser.

Alkohol kan förstärka biverkningar som yrsel och dessutom framkalla ett nytt migränanfall. Drick inte alkohol efter att du intagit Maxalt.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen