Meny

Maxolon (metoclopramide)

Maxolon är ett läkemedel som motverkar illamående och kräkning. Det verksamma ämnet metoclopramide gör så att födan passerar magen snabbare. På så sätt är magen snabbare tom varför besvär som illamående och en full känsla avtar. Dessutom hämmar detta läkemedel stimulansen i kräkcentrum i hjärnan så att benägenheten att kräkas starkt minskar.

Vad är Maxolon (metoclopramide)?

Maxolon är ett läkemedel som motverkar illamående och kräkning. Det verksamma ämnet metoclopramide gör så att födan passerar magen snabbare. På så sätt är magen snabbare tom varför besvär som illamående och en full känsla avtar. Dessutom hämmar detta läkemedel stimulansen i kräkcentrum i hjärnan så att benägenheten att kräkas starkt minskar.

För vad används det?

Maxolon (metoclopramide) föreskrivs i situationer där det är tal om ofta förekommande kräkning och illamående som vid migrän, vissa åkommor i mag-/tarmsystemet, biverkningar av medicinering såsom kemoterapi, efter vissa operationer eller vid havandeskapsillamående. Detta medel används ibland också vid långvarig hicka.

Hur använder du Maxolon (metoclopramide)?

Tabletterna Maxolon ska sväljas med lite vätska. Om du använder detta läkemedel vid migrän, ta då så snabbt som möjligt en tablett Maxolon (metoclopramide) om du känner att ett migränanfall är på väg. Har du glömt att inta Maxolon? Hoppa då över den glömda dosen och fortsätt med det normala schemat.

Dosering

Maxolon (metoclopramide) finns i förpackning med 84 tabletter à 10 mg. Om läkaren inte föreskriver annorlunda, är den vanliga doseringen som följer:

  • Vuxna: två till maximalt fyra gånger (vid havandeskapskräkningar maximalt tre gånger) per dag 1 tablett.

Vid illamående och kräkning som följd av en kemokur eller operation ska läkaren föreskriva en annan dosering. Maxolon är inte lämpligt för barn och unga vuxna. Läs före användning alltid bipacksedeln och rätta dig efter den föreskrivna doseringen.

Biverkningar

Mediciner kan ibland ge biverkningar. Inte alla har besvär av detta. De mest omnämnda biverkningarna av Maxolon (metoclopramide) är bl.a.:

  • Trötthet, slöhet eller sömnighet, känsla av svaghet
  • Förstoppning eller diarré
  • Hudutslag genom överkänslighet

Rådfråga bipacksedeln för övriga biverkningar, varningar och kontra-indikationer.

Graviditet/bilkörning/alkohol

Du kan tryggt inta Maxolon vid graviditet. Detta läkemedel kommer i modersmjölken i små mängder. Använd Maxolon (metoclopramide) därför uteslutande i samråd med läkaren om du ammar. Maxolon kan påverka din reaktionsförmåga. Om du har besvär av yrsel, sömnighet eller slöhet får du inte vara förare i något fordon eller maskin. Alkohol kan förstärka biverkningar som yrsel och slöhet. Använd därför alkohol med måtta eller inte alls så länge du intar Maxolon (metoclopramide).

Patientinformation
Tillbaka till toppen