Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Medrol

Medrol innehåller metylprednisolon, ett medel som motverkar inflammationsreaktioner i kroppen. Tabletterna finns i olika styrkor. Du kan beställa Medrol online hos de registrerade EU-apoteken som vi har tillgång till.

Vad är Medrol?

Medrol innehåller metylprednisolon, ett medel som motverkar inflammationsreaktioner i kroppen. Tabletterna finns i olika styrkor. Du kan beställa Medrol online hos de registrerade EU-apoteken som vi har tillgång till.

Vad används medicinen för?

Läkare föreskriver Medrol vid olika inflammationsreaktioner, såsom klåda, rodnad, svullnader, värk och feber. Eftersom det verksamma ämnet har inflytande på många organ och på ämnesomsättningsprocessen, kan Medrol användas vid olika åkommor. Tabletterna används bland annat vid:

 • Reumatiska åkommor;
 • Ögonåkommor till följd av inflammation eller allergi;
 • Inflammationstecken i mag-tarmkanalen;
 • Vissa luftrörsåkommor;
 • Vissa hudåkommor.

Medrol tillhör gruppen kortikosteroider, även kallat binjurebarkhormon. Detta medel hämmar (kraftiga) inflammationsreaktioner i kroppen, varigenom besvär såsom klåda, värk, svullnader och feber snabbt avtar. Läkare föreskriver detta läkemedel ofta som en snabbkur.

Hur använder du Medrol?

Inta alltid denna medicin enligt anvisningar från en läkare. Svälj tabletterna hela med rikligt med vatten eller mjölk. Inta inte Medrol samtidigt med grapefrukt(saft); frukten kan påverka Medrols verkan. Använder du Medrol under en längre tid, får du inte helt plötsligt sluta med att inta tabletterna. Följ i så fall avvecklingsschemat för att förebygga abstinenssymptom.

Dosering

Du kan köpa Medrol online i olika styrkor hos de registrerade EU-apoteken som vi har tillgång till. Doseringen beror på de besvär som läkemedlet ordineras för. Läkaren bestämmer vilken styrka du ska använda och hur ofta/länge du ska ta tabletterna. Håll dig alltid till den föreskrivna doseringen och läs bipacksedeln före användning.

Biverkningar

Medrol kan ibland ge biverkningar, även om inte alla användare får besvär av dessa. Risken för biverkningar ökar vid längre tids användning. Biverkningar som eventuellt kan uppträda, är bland annat:

 • Mag-tarmbesvär (såsom magont, diarré, illamående, bölder eller inflammationer i magtarmkanalen);
 • Muskel- eller benbesvär (såsom muskelvärk, ledvärk, muskelsvaghet, benförkalkning);
 • Yrsel;
 • Huvudvärk;
 • Stämningsstörningar eller psykiska besvär;
 • Viktökning och annan fettfördelning (månansikte);
 • Hormonella störningar (såsom menstruationsbesvär, växtstörningar hos barn).

Överlägg med en läkare om du får besvär av biverkningar, även när det gäller besvär som inte står upptagna i bipacksedeln.

När får du inte använda detta läkemedel?

Medrol är inte ett lämpligt läkemedel för alla. Använd inte denna medicin om du:

 • Är överkänslig för metylprednisolon eller för ett av hjälpämnena i tabletterna;
 • Har besvär av en mögelinfektion i kroppen.

Om du har besvär av en viss åkomma (se bipacksedeln) måste du vara extra försiktig när du använder Medrol. Rådfråga en läkare om det gäller dig. Medrol kan påverka effekten av ett antal andra mediciner. I bipacksedeln finns en översikt över mediciner som har en växelverkan med Medrol. Berätta alltid för läkaren vilka mediciner du ytterligare använder.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Användningen av Medrol avråds under graviditet eller amning, om inte läkaren råder annorlunda. Medrol kan ge biverkningar som påverkar reaktionsförmågan (såsom yrsel eller oklar sikt). Delta inte i trafiken om du har besvär av detta.
Medrol har ingen växelverkan med alkohol.

Patientinformation
Tillbaka till toppen