Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Melatonin

Melatonin hjälper vid sömnproblem och en rubbad sömnrytm. Det verksamma ämnet melatonin är ett hormon som skapas frpn tryptofan och som kroppen själv producerar i tallkottskörteln. När nivåerna av melatonin stiger under dygnet ger det kroppen en signal att börja sova. Man blir då dåsig och trött. Om melatoninavlämningen rubbas, kan detta ge sömnproblem. Genom att inta extra melatonin, minskar dessa sömnstörningar.

Vad är Melatonin?

Melatonin hjälper vid sömnproblem och en rubbad sömnrytm. Det verksamma ämnet melatonin är ett hormon som skapas frpn tryptofan och som kroppen själv producerar i tallkottskörteln. När nivåerna av melatonin stiger under dygnet ger det kroppen en signal att börja sova. Man blir då dåsig och trött. Om melatoninavlämningen rubbas, kan detta ge sömnproblem. Genom att inta extra melatonin, minskar dessa sömnstörningar.

För vad används medicinen?

Läkare föreskriver Melatonin vid sömnproblem då man har svårt att somna, vaknar flera gånger eller vaknar för tidigt. Dessa sömnstörningar kan t.ex. bero på blindhet, jetlag, klimakteriet, stigande ålder, användningen av vissa mediciner eller nattarbete. Melatonin kan hjälpa en att skifta sin biologiska klocka med upp till 30-60 min per dag om man använder det. Melatonin kan också användas vid nedtrappningen vid användning av syntetiska sömnmedel.

Hur använder du Melatonin?

Melatonin kan ordineras i olika styrkor. Läkaren avgör vilken styrka som passar bäst dina besvär. Svälj tabletten eller kapseln 1 till 2 timmar innan du går och lägger dig med en tillräckligt mängd vatten. Inta Melatonin helst med lite föda. Använd inte detta läkemedel längre än tretton veckor i sträck utan samråd med läkaren.

Dosering

Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Melatonin som följer:

 • Vuxna: Inta 1 till 2 timmar före sängdags 2 - 5 mg melatonin med lite föda.
 • Till barn ska läkaren föreskriva en anpassad dosering. Håll dig till den föreskrivna doseringen och läs bipacksedeln före användning.

Biverkningar

Melatonin kan eventuellt ge en del biverkningar. Du kan t.ex. få besvär av:

 • Huvudvärk;
 • Yrsel;
 • Sömnighet eller sömnlöshet;
 • Torr mun;
 • Magont, förstoppning;
 • Behöva urinera oftare och mer;
 • Konstiga drömmar;
 • Orolig känsla, nervositet;
 • Svettning.

De flesta biverkningarna är tillfälliga. De minskar eller upphör så snart som kroppen är van vid det verksamma ämnet. Är detta inte fallet för dig eller har du mycket obehag av besvären, rådgör då med läkaren. I bipacksedeln står mer information om de eventuella biverkningarna av Melatonin.

När får du inte använda detta läkemedel?

Melatonin är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

 • Är överkänslig för melatonin eller ett av de verksamma ämnena.
 • Lider av en viss åkomma, såsom epilepsi, en leversjukdom, njuravvikelse eller autoimmunsjukdom, då ska du vara extra försiktig med detta läkemedel.

Rådgör med läkaren om du får använda Melatonin. Uppge vid din beställning vilka mediciner eller kosttillskott du använder: Melatonin kan ha en växelverkan med vissa mediciner. Läkaren vet vilka mediciner det gäller.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd inte Melatonin, eller uteslutande på rekommendation av läkaren om du är gravid eller ammar. Melatonin kan ibland förorsaka yrsel eller sömnighet. Delta inte i trafiken om du har besvär av detta. Kombinera inte Melatonin med starksprit: alkohol minskar effekten av detta läkemedel.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen