Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Metoprolol

Metoprolol (verksamt ämne: metoprolol) är en selektiv betablockerare: en medicin som verkar blodtryckssänkande, sänker pulsen och minskar hjärtats syrebehov. Vid användning av denna medicin vidgas blodkärlen, så att blodet lättare kan flyta igenom och hjärtat inte behöver arbeta så hårt. Detta förebygger åkommor som en stroke eller hjärtinfarkt.

Vad är Metoprolol?

Metoprolol (verksamt ämne: metoprolol) är en selektiv betablockerare: en medicin som verkar blodtryckssänkande, sänker pulsen och minskar hjärtats syrebehov. Vid användning av denna medicin vidgas blodkärlen, så att blodet lättare kan flyta igenom och hjärtat inte behöver arbeta så hårt. Detta förebygger åkommor som en stroke eller hjärtinfarkt.

Vad används medicinen för?

Betablockerare föreskrivs vid högt blodtryck (hypertension) och vid olika hjärtåkommor, såsom:

 • Hjärtrytmstörningar, såsom hjärtklappning eller oregelbunden puls;
 • Angina pectoris (smärta i bröstet);
 • Hjärtsvikt (minskad pumpkraft i hjärtat);
 • Hjärtinfarkt (för att förebygga en upprepning).

Ibland används denna medicin också för att behandla migrän och vissa symptom hos en för snabbt verkande sköldkörtel .

Hur använder man Metoprolol?

Tabletten metoprolol måste intas på fasta tidpunkter. Svälj tabletten hel med lite vatten. Det kan göras före, under eller efter måltiden. Har du glömt att inta medicinen? Du kan göra det ändå, om det inte nästan är tid för nästa dos. Ta aldrig en dubbel dos för att kompensera den glömda tabletten. Vill du stoppa användningen av Metoprolol, gör det då genom att varva ner användningen efter ett schema för att förebygga att du får hjärtbesvär.

Dosering

Metoprolol finns att få i olika styrkor. En läkare avgör vilken styrka du ska använda. De allmänna riktlinjerna för dosering för vuxna är som följer:

 • Vid högt blodtryck: en gång om dagen 50-200 mg;
 • Vid angina pectoris: en gång om dagen 100-200 mg;
 • Vid hjärtrytmstörningar: 100-200 mg per dag, fördelat över två till tre doser.

Vid andra åkommor eller vid användning av barn ska en läkare föreskriva en avvikande dosering. Avvik inte från den föreskrivna doseringen och läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Metoprolol kan förorsaka biverkningar, såsom:

 • Trötthet;
 • Illamående, diarré eller förstoppning;
 • Yrsel, huvudvärk;
 • Kalla händer och fötter.

De flesta biverkningarna är kortvariga och upphör så snart som kroppen har vant sig vid det lägre blodtrycket. I bipacksedeln läser du mer om de eventuella biverkningarna av denna medicin.

När ska du inte använda detta läkemedel?

Metoprolol är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

 • Är överkänslig för metoprolol eller ett av de använda hjälpämnena i tabletten;
 • Lider av vissa hjärtåkommor, lungåkommor (astma), en tumör i binjuremärgen, metabol acidos (syraförgiftning av blodet) eller en allvarlig sjukdom.

Metoprolol har en växelverkan med andra mediciner, såsom kalciumblockerare och blodsockersänkare. Informera en läkare vilka andra läkemedel du använder för att förebygga allvarliga hälsobesvär. I bipacksedeln finner du en fullständig översikt över kontraindikationer och växelverkan.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Inta metoprolol uteslutande i samråd med en läkare om du är gravid eller ammar. Användningen av detta medel ska under de sista månaderna av graviditeten varvas ner. Detta läkemedel kan, framförallt i början, försvaga reaktionsförmågan. Delta inte i trafiken om du har besvär av detta. Alkohol kan förstärka biverkningar som yrsel. Begränsa eller upphör att nyttja sprit så länge som du intar detta läkemedel.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare

Dr. H.K. Benkert

Allmänläkare

Dr. P. Mester

Allmänläkare
Tillbaka till toppen