Meny

Minims Kloramfenikol

Ögondropparna Minims Kloramfenikol innehåller antibiotikan kloramfenikol och bekämpar de bakterier som orsakar ögoninflammation. Dessa ögondroppar gör så att ögoninflammationsproblemen snabbt avtar. Inflammationen läker inom några dar. Dessa ögondroppar kommer i praktiska, små engångsförpackningar. Om du vill göra en förfrågan på Minims Kloramfenikol, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Minims Kloramfenikol?

Ögondropparna Minims Kloramfenikol innehåller antibiotikan kloramfenikol och bekämpar de bakterier som orsakar ögoninflammation. Dessa ögondroppar gör så att ögoninflammationsproblemen snabbt avtar. Inflammationen läker inom några dar. Dessa ögondroppar kommer i praktiska, små engångsförpackningar.

Om du vill göra en förfrågan på Minims Kloramfenikol, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Detta läkemedel ordineras vid ögonbesvär till följd av bakterieinfektion. Läkare använder blandannat detta läkemedel vid behandling av bindhinnekatarr, hornhinnekatarr eller ögonlocks- eller ögonkörtelsinflammation. Minims Kloramfenikol tar snabbt död på bakterierna så att besvär såsom smärta, klåda, rödögdhet och varbildning i ögat snabbt avtar.

Hur använder man Minims Kloramfenikol?

Minims Kloramfenikol kommer i praktiska, små engångsförpackningar. Applicera ögondropparna på följande vis:

 • Tvätta händerna;
 • Ta av ampullhatten;
 • Böj huvudet bakåt;
 • Dra ner underögonlocket en aning;
 • Droppa en droppe i springan;
 • Slut ögat och tryck försiktigt med pekfingret ovanpå tårkanalen i ögonvrån under två minuter för att undvika att ögondroppen fort späs ut.

Tvätta händerna direkt efteråt. Släng ampullen med återstående vätska direkt. I bipacksedeln finns vidare information över hur detta läkemedel tas.

Dosering

Minims Kloramfenikol finns tillgängligt i förpackningar på 20 engångsminiampuller. Ordinerar läkaren inget annat är den gängse doseringen:

 • Vuxna och barn: droppa 1 till 2 droppar i det angripna ögat var eller varannan timma.

Fortsätt ta ögondropparna under 48 timmar efter att besvären försvunnit. Använd inte detta läkemedel under längre än tio dar. Rådfråga läkare ifall ingen förbättring märks av inom tre dar. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Den som tar Minims Kloramfenikol ögondroppar kan ibland drabbas av biverkningar, såsom:

 • Irritation (rodnad, klåda eller stickningar) i det behandlade ögat;
 • Besk smak i munnen.

Rådfråga läkare vid dessa biverkningar, eller biverkningar som inte omnämns i bipacksedeln.

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Minims Kloramfenikol lämpar sig inte för alla. Ta inte dessa ögondroppar vid:

 • Överkänslighet mot kloramfenikol eller annat förekommande hjälpämne;
 • Störning i leverns funktioner eller blodbildning .

Den som lider av hälsoproblem eller tar andra mediciner behöver berätta detta för läkaren, som känner till om ögondropparna kan användas säkert.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Den som är gravid eller ammar kan endast använda Minims Kloramfenikol om läkare ordinerat detta. Denna medicin påverkar inte reaktionsförmågan. Det finns inga anmärkningar rörande starkdrycksintag.

Tillbaka till toppen