Minocyklin (Minocin)

Minocyklin är ett antibiotikum i gruppen tetracyklin-antibiotika: mediciner som dödar bakterier. Det verksamma ämnet minocyklin svarar för att bakterien inte längre kan producera något protein, varför den inte längre kan fortplanta sig. Symptomen på en inflammation, såsom smärta, feber eller röd hud, blir på så sätt snabbt mindre. Minocyklin dödar många sorters bakterier och används därför vid diverse bakteriella infektioner.

Vad är Minocyklin?

Minocyklin är ett antibiotikum i gruppen tetracyklin-antibiotika: mediciner som dödar bakterier. Det verksamma ämnet minocyklin svarar för att bakterien inte längre kan producera något protein, varför den inte längre kan fortplanta sig. Symptomen på en inflammation, såsom smärta, feber eller röd hud, blir på så sätt snabbt mindre. Minocyklin dödar många sorters bakterier och används därför vid diverse bakteriella infektioner.

För vad används medicinen?

Läkare behandlar bl.a. följande åkommor med Minocyklin:

 • Luftvägsinfektioner (såsom lunginflammation, bihåleinflammation, halsfluss, inflammation i mellanörat);
 • Hudinfektioner såsom allvarliga former av akne (ungdomsfinnar) eller rosacea (röda fläckar på kinder, panna, näsa och/eller haka, ibland i kombination med synliga blodkärl, bulor eller finnar);
 • Urinvägsinfektioner;
 • Könssjukdomar, såsom gonorré och syfilis.

Hur använder du Minocyklin?

Svälj tabletten Minocyklin i sin helhet med tillräcklig vätska. Gör detta helst under eller strax efter måltiden. Detta minskar risken för mag-tarmbesvär. Läkaren avgör hur ofta och hur länge du ska inta detta läkemedel. Håll dig alltid till den föreskrivna doseringen och fullfölj kuren helt. Slutar du för tidigt med användningen av Minocyklin, då kan bakterien mångfaldigas igen och kommer inflammationen tillbaka. Vid allmänna infektioner varar en kur för det mesta mellan 7 och 14 dagar. Använder du Minocyklin för att bekämpa symptomen av rosacea, då måste du inta detta läkemedel långvarigt (några månader).

Dosering

Om inte läkaren bestämmer annorlunda, är den vanliga doseringen av Minocyklin som följer:

 • Vuxna och barn från 12 år: två gånger om dagen 1 tablett à 100 mg.

Vid hudinfektioner som akne och rosacea och för barn mellan 9 och 12 år ska läkaren föreskriva en anpassad dosering. Detta läkemedel är inte lämpligt för barn yngre än 9 år. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Mediciner kan ibland ge biverkningar, men det är inte så att alla får besvär. Vid användning av Minocyklin kan du bl.a. uppleva följande besvär:

 • Mag-tarmbesvär, såsom illamående, diarré, magont eller kräkning;
 • Svampinfektioner i slemhinnorna (såsom vagina, mun, svalg eller anus).

Rådfråga läkaren om du har mycket besvär av dessa eller andra besvär. I bipacksedeln finner du en fullständig översikt över de eventuella biverkningarna av Minocyklin.

När får du inte använda detta läkemedel?

Minocyklin är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

 • Är överkänslig för minocyklin, andra tetracyklin-antibiotika eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Har en allvarlig leveravvikelse;
 • Är gravid eller ammar;
 • Är yngre än 9 år.

Överlägg om användningen av Minocyklin om du lider av hälsoproblem eller om du använder andra mediciner. Minocyklin har en växelverkan med andra läkemedel. Läkaren vet vilka mediciner det gäller.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd inte Minocyklin om du är gravid, vill bli gravid eller ammar. Denna medicin kan rubba skelett- och tandutvecklingen hos det (ofödda) barnet. Minocyklin påverkar i princip inte din reaktionsförmåga. Får du ändå besvär som yrsel eller trötthet, kör då inte något fordon. Det finns ingen varning beträffande konsumtion av alkohol.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen