Meny

Modrasone

Modrasone är en inflammationshämmande hudmedicin. Dess aktiva ämne alclometason är ett mycket starkt verkande binjurebarkhormon (kortikosteroid) som snabbt lindrar besvär såsom klåda, flagning och svullnad. Om du vill göra en förfrågan på Modrasone, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Modrasone?

Modrasone är en inflammationshämmande hudmedicin. Dess aktiva ämne alclometason är ett mycket starkt verkande binjurebarkhormon (kortikosteroid) som snabbt lindrar besvär såsom klåda, flagning och svullnad.

Om du vill göra en förfrågan på Modrasone, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar hormonkräm vid hudbesvär till följd av inflammationsreaktioner i huden. Modrasone används blandannat mot (kontakt-)eksem, psoriasis, seborré och andra hudåkommor som innebär klåda, rodnad, svullnad och/eller flagning. Modrasone avsmalnar hudens blodkärl, vilket hämmar inflammationsreaktionerna så att besvären snabbt avtar.

Hur använder man Modrasone?

Modrasonekräm lämpar sig för normal till fuktig hud och kan även användas på fuktiga eksemområden. Applicera alltid ett tunt krämlager på de angripna områdena och smörj in försiktigt tills dess att huden tagit upp produkten. Se till att inte få medicinen i ögonen, näsan eller munnen. Tvätta händerna direkt efteråt. Täck inte den behandlade huden med bandage eller blöja om detta inte rekommenderats av läkare. Efterhand som besvären avtar kan man använda Modrasone mindre.

Dosering

Ordinerar läkaren inget annat är den gängse doseringen:

  • Vuxna och barn: smörj in den angripna huden med kräm två till tre gånger dagligen.

Använd alltid hormonkräm under så kort tid som möjligt. Barn ska inte använda Modrasone längre än 5 dar om inte läkare ordinerat detta. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Modrasone används nästan uteslutande problemfritt, men nån enstaka gång kan följande biverkningar uppstå:

  • Hudirritation på behandlade områden;
  • Hudförtunning;
  • Rodnader på den behandlade huden.

Risken för biverkningar ökar vid långvarigt eller rikligt bruk av medicinen, eller om den behandlade huden täcks av bandage eller blöja. Rådfråga läkare om biverkningar uppstår. I bipacksedeln finns vidare information om biverkningar.

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Modrasone lämpar sig inte för alla. Använd inte detta läkemedel:

  • Vid överkänslighet mot alclometason eller annat förekommande hjälpämne;
  • Om hudbesvären uppstått till följd av en virusinfektion, svampinfektion eller bakterieinfektioner såsom rosacea, akne eller vattkoppor.

Läkaren kan avgöra om Modrasone kan kombineras med eventuella andra hudmediciner. Vidare information i ämnet finns i bipacksedeln.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Den som är gravid eller ammar bör använda Modrasonekräm endast om läkare ordinerat detta. Det finns inga anmärkningar gällande trafiklämplighet eller alkoholintag.

Patientinformation
Tillbaka till toppen