Meny

Motilium

Motilium är ett medel mot illamående och kräkning. Dess aktiva ämne domperidon gör så att magens innehåll når tarmarna snabbare. Dessutom gör Motilium så att hjärnans kräkningscentrum retas senare, vilket gör så att illamåendet och känslan av att behöva kräkas avtar. Motilium kan beställas från de till Dokteronline.com anknutna nätapoteken.

Vad är Motilium?

Motilium är ett medel mot illamående och kräkning. Dess aktiva ämne domperidon gör så att magens innehåll når tarmarna snabbare. Dessutom gör Motilium så att hjärnans kräkningscentrum retas senare, vilket gör så att illamåendet och känslan av att behöva kräkas avtar. Motilium kan beställas från de till Dokteronline.com anknutna nätapoteken.

Vad används medicinen för?

Motilium ordineras vid illamående och kräkning som följd av exempelvis migrän, bukbesvär, åksjuka eller medicinintag. Tabletterna ger snabbt resultat och är lämpliga för vuxna samt barn äldre än 12 år.

Hur tar man Motilium?

Svälj tabletten otuggad med lite vätska. Ta helst Motilium innan måltid, på så vis verkar medicinen fortare. Har besvären inte avtagit efter några dar bör man uppsöka läkare. Ta inte Motilium längre än 7 dar i rad utan att ha rådfrågat läkare.

Dosering

Motilium finns att köpa från de anknutna nätapoteken. Ordinerar läkaren inte annat är den gängse doseringen:

 • Vuxna och barn på över 12 år (över 35 kilo): 1 tablett på 10 mg tre gånger dagligen.

Tabletterna lämpar sig inte för barn på under 12 år. Ta aldrig fler än tre tabletter samtidigt. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Mediciner kan ibland medföra biverkningar, men det innebär inte att alla som tar medlet drabbas. De biverkningar som eventuellt kan förekomma när man tar Motilium är bland andra:

 • Muntorrhet;
 • Magkramp;
 • Diarré;
 • Huvudvärk;
 • Sömnighet;
 • Yrsel.

Den som drabbas av biverkningar (även såna som inte omnämns i bipacksedeln) bör kontakta läkare eller apotekare. Läs mer i ämnet i bipacksedeln.

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Motilium lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

 • Överkänslighet mot domperidon eller annat förekommande hjälpämne;
 • Pågående magblödning eller regelmässig magsmärta och svart avföring;
 • Perforerad eller blockerad tarm;
 • Hypofystumör, (måttligt) svår leveråkomma eller vissa hjärtbesvär (se bipacksedeln);
 • Avvikande kalium- eller magnesiumhalt i blodet.

Det kan hända att de eventuella ytterligare mediciner man tar kan hamna i växelverkan med Motilium. I bipacksedeln står det vilka mediciner det rör sig om, men läkare känner också till vilka läkemedel som kan påverka.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta Motilium under graviditet eller amning endast om läkare ordinerat detta. Vissa av Motiliums biverkningar (som yrsel eller trötthet) kan möjligen påverka reaktionsförmågan. Den som inte känner sig alert bör inte bege sig ut i trafiken. Alkohol kan förvärra eller framlocka biverkningar såsom yrsel eller sömnighet. Den som tar Motilium bör vara försiktig med starkdrycksintaget.

Patientinformation
Tillbaka till toppen