Meny

Mysimba

Mysimba är ett avmagringsmedel. De verksamma ämnena i denna medicin är naltrexon och bupropion. Dessa läkemedel påverkar belöningssystemet i hjärnan. Härigenom avtar aptiten och försvinner också trängtan efter vissa livsmedel, såsom socker eller fett. Mysimba gör det lättare att följa en diet varför bantningen är lättare att fortsätta på längre sikt.

Vad är Mysimba?

Mysimba är ett avmagringsmedel. De verksamma ämnena i denna medicin är naltrexon och bupropion. Dessa läkemedel påverkar belöningssystemet i hjärnan. Härigenom avtar aptiten och försvinner också trängtan efter vissa livsmedel, såsom socker eller fett. Mysimba gör det lättare att följa en diet varför bantningen är lättare att fortsätta på längre sikt.

För vad används medicinen?

Detta läkemedel är avsett för människor med allvarlig övervikt (obesitas) som har problem med att banta. Läkare föreskriver Mysimba vid en BMI på 27 punkter (i kombination med vissa riskfaktorer, såsom ett högt blodtryck eller diabetes) eller högre. Obesitas ökar risken för åkommor som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes eller ett högt blodtryck. Viktminskning reducerar denna risk betydligt. Med Mysimba går detta lättare än med bara en diet.

Hur använder du Mysimba?

Användningen av Mysimba byggs upp stegvis. Följ under de första fyra veckorna schemat för intagandet såsom meddelas i bipacksedeln eller följ läkarens anvisningar. Sedan förblir doseringen i princip oförändrad. Svälj tabletten utan att tugga på den med lite vatten. Inta inte tabletterna med en måltid som innehåller mycket fett: detta kan framkalla ett epileptiskt anfall. Det är viktigt att kombinera användningen av Mysimba med en diet och ett anpassat rörelsemönster. I bipacksedeln läser du mer om användningen av Mysimba.

Dosering

Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Mysimba som följer:

 • Vuxna: (från vecka fyra) två gånger om dagen 2 tabletter.

Under de första fyra veckorna följer du intagningsschemat såsom står i bipacksedeln. Inta aldrig mer än den föreskrivna doseringen. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Mysimba kan ibland ge biverkningar, såsom:

 • Illamående och kräkning;
 • Diarré;
 • Huvudvärk;
 • Yrsel;
 • Sömnlöshet;
 • Torr mun;
 • (Förvärrande av) depression, rådfråga genast läkaren om du märker detta.

I bipacksedeln finner du mer information om biverkningarna av Mysimba.

När får du inte använda detta läkemedel?

Mysimba är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

 • Är överkänslig för naltrexon, bupropion eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Har ett för högt blodtryck;
 • Har epileptiska anfall eller har haft det tidigare;
 • Lider av eller har lidit av ätstörningen anorexi eller bulimi;
 • Använder mediciner av typen MAO-hämmare, opiata smärtlindrare eller avvänjningsmedicinering (läkaren vet vilka läkemedel det gäller).

Överlägg med läkaren om du tryggt kan använda Mysimba om du har hälsoproblem, såsom en depression, lever- eller njuravvikelser eller andra åkommor. Mysimba har en växelverkan med ett antal mediciner. Vid en läkarkonsultation måste du alltid ange vilka andra läkemedel eller kosttillskott du använder.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd inte Mysimba om du är gravid, vill bli gravid eller ammar. Denna medicin kan göra dig yr. Kör inte något fordon om du har besvär av detta. Abrupt stoppande av stor konsumtion av alkohol kan i kombination med Mysimba framkalla ett epileptiskt anfall. Dessutom passar inte alkohol i en kalorifattig diet. Undvik därför nyttjande av starksprit.

Patientinformation
Tillbaka till toppen