Meny

Neupro

Neuproplåster innehåller rotigotin, ett ämne som stimulerar hjärnans dopaminreceptorer och som på så vis hjälper till med att förbättra muskelstyrningen. Detta kan ha en nyttig effekt mot besvär som hänger ihop med benrastlöshet. Huden suger upp plåstrets aktiva ämne till kroppen. Om du vill göra en förfrågan på Neupro, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Neupro?

Neuproplåster innehåller rotigotin, ett ämne som stimulerar hjärnans dopaminreceptorer och som på så vis hjälper till med att förbättra muskelstyrningen. Detta kan ha en nyttig effekt mot besvär som hänger ihop med benrastlöshet. Huden suger upp plåstrets aktiva ämne till kroppen.

Om du vill göra en förfrågan på Neupro, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar Neuproplåster vid benrastlöshet. Denna åkomma innebär en krypande, smärtsam eller stickande känsla i benen. Denna åkomma kallas benrastlöshet då symptomen försvinner om man rör på benen. Åkomman är inte svår, men stör nattvilan då besvären oftast uppstår under kväll och natt. Neupro lindrar benrastlöshetssymptomen så att det åter blir möjligt att sova gott. Ibland ordineras Neuroplåster även för Parkinson.

Hur använder man Neupro?

Sätt alltid på plåstret på ren och torr hud, exempelvis på överarmen, låret, buken eller axeln. Efter ett dygn behöver det gamla plåstret ersättas med ett nytt. Sätt inte det nya plåstret på exakt samma ställe, utan välj ett nytt för att undvika irritation. Det går bra att duscha, bada och idrotta som vanligt: plåstret sitter med all säkerhet kvar. Skulle det ändå lossna är det bara att sätta på ett nytt. Läs i bipacksedeln om hur att ta ut plåstret ur förpackningen och sätta på det på huden. Följ anvisningarna noggrant.

Dosering

Läkaren känner till vilket plåster som lämpar sig bäst. Den gängse inledningsdoseringen vid behandling av benrastlöshet är:

  • Vuxna: sätt på 1 plåster på 1 mg varje dag.

Oftast höjs doseringen efter en vecka, då läkaren ordinerar ett plåster av annan styrka. För behandling av Parkinsons sjukdom gäller annan dosering. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Biverkningar kan uppstå under Neuprobehandlingen. Det kan bland annat handla om besvär såsom:

  • Illamående;
  • Trötthet;
  • Huvudvärk;
  • Hudirritation på de ställen där plåstren suttit;
  • Sömnighet;
  • Sömnstörningar.

I bipacksedeln finns en komplett lista över biverkningar. Den som drabbas av biverkningar bör kontakta läkare.

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Neupro lämpar sig inte för alla. Använd inte dessa plåster vid:

  • Överkänslighet mot rotigotin eller annat förekommande hjälpämne.

Den som lider av hälsoproblem med blodtryck, lever, synförmåga eller annat bör rådfråga läkare om ifall det är säkert att använda Neupro. Ange eventuellt annat medicinintag under läkarkonsultationen, då vissa läkemedel inte kan kombineras med Neupro.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Använd inte Neuproplåster under graviditet eller amning. Neupros biverkningar kan påverka reaktionsförmågan. Den som drabbas av sömnighet eller yrsel bör inte bege sig ut i trafiken. Rådfråga läkare om ifall det går bra att inta starkdryck under Neuprobehandlingen.

Tillbaka till toppen